414
حجت الاسلام خدایاری با اشاره به اینکه فواید مادی و غیرمادی کتابخوانی باید به مردم تبیین شود، ادامه داد: باید متناسب با ذوق مردم کتاب نوشت و نیازسنجی در این زمینه، تعیین راهبرد برای نویسندگان و ثبت سفارش به این قشر در راستای افزایش میزان رضایتمندی مخاطبان موثر است.


696
سرانه مطالعه در استان با توجه به میزان کم استقبال مردم از خرید کتاب و با توجه به آمار ...


253
مردم استانی که فقط یک دقیقه کتاب می‌خوانند! مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: سرانه مطالعه در استان پایین تر از میانگین کشوری است.


467
حجت الاسلام خدایاری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه سرانه مطالعه در کشور 6 ...


832
حجت الاسلام خدایاری با اشاره به اینکه فواید مادی و غیرمادی کتابخوانی باید به مردم تبیین شود، ادامه داد: باید متناسب با ذوق مردم کتاب نوشت و نیازسنجی در این زمینه، تعیین راهبرد برای نویسندگان و ثبت سفارش به این قشر در راستای افزایش میزان رضایتمندی مخاطبان موثر است.


768
مردم استانی که فقط یک دقیقه کتاب می خوانند! حجت الاسلام خدایاری با بیان اینکه سرانه ...


640
مردم استانی که فقط یک دقیقه کتاب می‌خوانند! قیمت طلا و ارز; بورس داخلی; قیمت خودرو داخلی


653
اجرای ویژه برنامه "مدار سلامتی" در مناطق ۱۵گانه اصفهان محدودیت ترافیکی باند شمالی ...


796
حجت الاسلام خدایاری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه سرانه مطالعه در کشور 6 ...


369
حجت الاسلام خدایاری با اشاره به اینکه فواید مادی و غیرمادی کتابخوانی باید به مردم تبیین شود، ادامه داد: باید متناسب با ذوق مردم کتاب نوشت و نیازسنجی در این زمینه، تعیین راهبرد برای نویسندگان و ثبت سفارش به این قشر در راستای افزایش میزان رضایتمندی مخاطبان موثر است.


653
مردم استانی که فقط یک دقیقه کتاب می‌خوانند!، اخبار مردم استانی که فقط یک دقیقه کتاب ...


328
... فقط یک دقیقه کتاب می ... باشیم که سبب نارضایتی مردم ... یک دقیقه کتاب می‌خوانند ...


655
حجت الاسلام خدایاری با اشاره به اینکه فواید مادی و غیرمادی کتابخوانی باید به مردم تبیین شود، ادامه داد: باید متناسب با ذوق مردم کتاب نوشت و نیازسنجی در این زمینه، تعیین راهبرد برای نویسندگان و ثبت سفارش به این قشر در راستای افزایش میزان رضایتمندی مخاطبان موثر است.


740
خبر : مردم استانی که فقط یک دقیقه کتاب می‌خوانند! - اسپاد نیوز. مدیرکل فرهنگ و ارشاد ...