553
... اداره مدارس ایرانی در خارج از کشور همچنان مانند ۲۰ سال قبل صورت می‌گیرد، در صورتی ...


212
مدارس خارج از کشور مانند ... ۲۰ سال قبل اداره می شوند و ... ایران در سوریه می مانند.


664
رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ضمن دعوت از خیرین و موسسان صاحب صلاحیت برای واگذاری مدارس ایرانی در خارج از کشور گفت: در حال برنامه‌ریزی در شورای عالی آموزش و پرورش برای اصلاح و متناسب سازی آیین نامه مدارس ایرانی منطبق با نیازهای اتباع هستیم.


109
... مدارس ایرانی در خارج از کشور همچنان مانند ۲۰ سال قبل اداره می‌شوند. ... خارج از کشور ...


874
... در رابطه ایران با یک کشور; ... مدارس ایرانی در خارج از کشور همچنان مانند ۲۰ سال قبل ...


605
... مدارس ایرانی در خارج از ... در خارج از کشور همچنان ... مانند ۲۰ سال قبل اداره می ...


310
... دلار می‌رسید. در سال ... ایرانی خارج از کشور که ... محسوب می‌شوند. برخی از ...


634
بر این اساس، دانش‌آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور که متقاضی شرکت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی هستند، می‌توانند در آزمون جداگانه‌ای که دستورالعمل آن متعاقباً توسط مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور اعلام خواهد شد، شرکت کنند.


437
تحصیل در خارج از کشور. ... هر سال در طول سال ... گزینش می‌شوند . این مدارس از لحاظ ...


815
... برای مدارس خارج از کشور ... در کشور به 14 سال ... می شود/ هر ایرانی به ...


795
آقای ترامپ در پیامش نوشته است حکومت ایران در شش سال ... در خارج از کشور و ... می‌شوند;


31
داوطلبان می‌بایست چند روز قبل از برگزاری آزمون به مدارس محل تحصیل خود مراجعه نمایند و کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی ششم را از مدارس خود دریافت نمایند ضمنا یادآور می شویم که نتایج ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم حدودا پس از 15 الی 20 روز از …


773
مرکز امور بین الملل و مدارس خارج کشور از تاخیر در ... مدارس خارج از کشور ... می شوند ...


682
... بازار در اواخر سال قبل ... در ایران بیش از همه ... محسوب می‌شوند و می ...


973
... می‌شوند و ... قبل از ۱۴ ژوئیه سال ... و ۲۰ در صد ایران از کشور خارج شد ...