166
زمین لرزه ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


940
زمین لرزه ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


981
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر افزر در استان ... مختصات زلزله ۴ ریشتری "افزر ...


762
مختصات زلزله ۴ ریشتری «افزر» فارس. جوابیه تند عباس جدیدی خطاب به رسول خادم. به مرتضوی ...


842
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


580
، دوشنبه شب زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر افزر در ... مختصات زلزله ۴ ریشتری "افزر ...


628
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی افزر در استان فارس را لرزاند


204
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


651
ساعت 24- زمین لرزه ای به بزرگای ۴ ریشتر ... زلزله ۴ ریشتری در افزر. ... مختصات این زمین ...


793
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


999
زلزله ۴ ریشتری در افزر. جوابیه تند عباس جدیدی خطاب به رسول ... مختصات زلزله ۴ ریشتری ...


634
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


832
جماران مختصات زلزله ۴ ریشتری ... اگر به محتوای خبر «زلزله ۴ ریشتری در افزر» اعتراض ...


276
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


341
زمین‌لرزه ۴ ریشتری افزر در ... نخواهد رسید مختصات زلزله ۴.۲ ریشتری "کوهبنان ...


368
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در ... زلزله ۴ ریشتری در افزر ... مختصات این زمین ...


351
- تهران (پانا) - زمین لرزه ای به بزرگای 4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، 27 فروردین) حوالی "افزر" در استان فارس را لرزاند.


599
شیراز- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر منطقه «افزر» در استان فارس را لرزاند.


292
زلزله ۴ ریشتری حوالی افزر در استان فارس را،محل وقوع: استان فارس - حوالی افزر


472
زلزله افزر در استان فارس خسارتی نداشت. -کلید واژه ها: زلزله ... مختصات زلزله 4 ریشتری ...