412
زمین لرزه ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


198
زمین لرزه ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


653
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر افزر در استان ... مختصات زلزله ۴ ریشتری "افزر ...


179
مختصات زلزله ۴ ریشتری «افزر» فارس. جوابیه تند عباس جدیدی خطاب به رسول خادم. به مرتضوی ...


474
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


289
، دوشنبه شب زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر افزر در ... مختصات زلزله ۴ ریشتری "افزر ...


851
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی افزر در استان فارس را لرزاند


430
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


433
ساعت 24- زمین لرزه ای به بزرگای ۴ ریشتر ... زلزله ۴ ریشتری در افزر. ... مختصات این زمین ...


192
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


730
زلزله ۴ ریشتری در افزر. جوابیه تند عباس جدیدی خطاب به رسول ... مختصات زلزله ۴ ریشتری ...


246
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


449
جماران مختصات زلزله ۴ ریشتری ... اگر به محتوای خبر «زلزله ۴ ریشتری در افزر» اعتراض ...


277
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، ۲۷ فروردین ...


236
زمین‌لرزه ۴ ریشتری افزر در ... نخواهد رسید مختصات زلزله ۴.۲ ریشتری "کوهبنان ...


508
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در ... زلزله ۴ ریشتری در افزر ... مختصات این زمین ...


323
- تهران (پانا) - زمین لرزه ای به بزرگای 4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، امروز (دوشنبه، 27 فروردین) حوالی "افزر" در استان فارس را لرزاند.


29
شیراز- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر منطقه «افزر» در استان فارس را لرزاند.


679
زلزله ۴ ریشتری حوالی افزر در استان فارس را،محل وقوع: استان فارس - حوالی افزر


700
زلزله افزر در استان فارس خسارتی نداشت. -کلید واژه ها: زلزله ... مختصات زلزله 4 ریشتری ...