758
اقتصاد ایران: آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله های فضایی، یک توپخانه ...


973
به گزارش شبکه خبری ictpress به نقل از ایسنا، روسیه در نظر دارد برای برطرف کردن یکی از ...


435
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع ...


590
روسیه، نخستین کشوری است که استفاده از لیزر را برای پاکسازی زباله‌های فضایی پیشنهاد داده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قدرت این …


273
فناوری هسته ای فضا و نجوم اپلیکیشن گجت موبایل رباتیک تبلت سلول های ...


187
ایسنا/ آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ...


566
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع ...


8
لیزر فضایی روسیه برای پاکسازی زباله‌های فضایی - - علم وفناوری


402
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع کند.