320
اقتصاد ایران: آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله های فضایی، یک توپخانه ...


499
به گزارش شبکه خبری ictpress به نقل از ایسنا، روسیه در نظر دارد برای برطرف کردن یکی از ...


553
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع ...


597
روسیه، نخستین کشوری است که استفاده از لیزر را برای پاکسازی زباله‌های فضایی پیشنهاد داده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قدرت این …


20
فناوری هسته ای فضا و نجوم اپلیکیشن گجت موبایل رباتیک تبلت سلول های ...


524
ایسنا/ آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ...


38
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع ...


393
لیزر فضایی روسیه برای پاکسازی زباله‌های فضایی - - علم وفناوری


879
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع کند.