513
اقتصاد ایران: آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله های فضایی، یک توپخانه ...


124
به گزارش شبکه خبری ictpress به نقل از ایسنا، روسیه در نظر دارد برای برطرف کردن یکی از ...


79
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع ...


569
روسیه، نخستین کشوری است که استفاده از لیزر را برای پاکسازی زباله‌های فضایی پیشنهاد داده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قدرت این …


852
فناوری هسته ای فضا و نجوم اپلیکیشن گجت موبایل رباتیک تبلت سلول های ...


672
ایسنا/ آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ...


244
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله‌های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع ...


705
لیزر فضایی روسیه برای پاکسازی زباله‌های فضایی - - علم وفناوری


349
آژانس فضایی روسیه قصد دارد برای از بین بردن زباله های فضایی، یک توپخانه لیزری ابداع کند.