22
لایحه cft در دستور کار شورای نگهبان نبود/ نظرات «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیرامون دو ...


27
لایحه cft در دستور کار شورای نگهبان نبود/ نظرات «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیرامون دو ...


631
... مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون دو لایحه «پالرمو و «مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال ...


671
لایحه cft در دستور کار شورای نگهبان نبود/ نظرات «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیرامون دو ...


85
... مجمع تشخیص مصلحت نظام ... با اشاره به دستور کار ... لایحه cft در شورای نگهبان ...


692
... مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد اما ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام ...


7
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام ... مجلس، اصلا در دستور کار ...


401
... شورای نگهبان به دو لایحه ... cft هم که اخیرا در مجلس به ... مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...