442
پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران ... قائم مقام ریاست هیات مدیره کانون توانا تاکید ...