730
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ استان درگیر مسمومیت با قارچ های ...


854
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 استان درگیر مسمومیت با قارچ های خودرو هستند گفت : تا کنون 8 فوتی و 191 نفر در بیمارستان بستری شده اند .


811
قارچ‌های سمی همچنان قربانی می ... بستری شده اند . ... ۱۹۱ نفر به دلیل مصرف قارچ ...


500
وی با اعلام اینکه تا کنون ۱۹۱ نفر به دلیل مصرف قارچ های خودرو در بیماستان بستر هستند و مراحل در مانی خود را طی می کنند افزود :متاسفانه …


203
... بستری شده اند . ... و ۱۹۱ نفر در ... های سمی همچنان قربانی می گیرند ...


784
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ استان درگیر مسمومیت با قارچ های ...


19
قارچ های سمی همچنان قربانی می گیرند / 191 نفر بستری شده اند. خبرگزاری میزان- سخنگوی ...


213
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 استان درگیر مسمومیت با قارچ های خودرو هستند گفت : تا کنون 8 فوتی و 191 نفر در بیمارستان بستری شده اند .


919
وی با اعلام اینکه تا کنون ۱۹۱ نفر به دلیل مصرف قارچ های خودرو در بیماستان بستر هستند و مراحل در مانی خود را طی می کنند افزود :متاسفانه …


173
قارچ‌های سمی همچنان قربانی می‌گیرند/ کشته‌شدگان: ۱۸ نفر/ ۱۲ استان درگیر شدند


919
... بستری و متأسفانه 18 نفر ... همچنان قربانی می‌گیرند: ... قارچ‌های سمی همچنان ...