926
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ استان درگیر مسمومیت با قارچ های ...


743
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 استان درگیر مسمومیت با قارچ های خودرو هستند گفت : تا کنون 8 فوتی و 191 نفر در بیمارستان بستری شده اند .


491
قارچ‌های سمی همچنان قربانی می ... بستری شده اند . ... ۱۹۱ نفر به دلیل مصرف قارچ ...


75
وی با اعلام اینکه تا کنون ۱۹۱ نفر به دلیل مصرف قارچ های خودرو در بیماستان بستر هستند و مراحل در مانی خود را طی می کنند افزود :متاسفانه …


737
... بستری شده اند . ... و ۱۹۱ نفر در ... های سمی همچنان قربانی می گیرند ...


507
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ استان درگیر مسمومیت با قارچ های ...


745
قارچ های سمی همچنان قربانی می گیرند / 191 نفر بستری شده اند. خبرگزاری میزان- سخنگوی ...


433
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر 9 استان درگیر مسمومیت با قارچ های خودرو هستند گفت : تا کنون 8 فوتی و 191 نفر در بیمارستان بستری شده اند .


529
وی با اعلام اینکه تا کنون ۱۹۱ نفر به دلیل مصرف قارچ های خودرو در بیماستان بستر هستند و مراحل در مانی خود را طی می کنند افزود :متاسفانه …


44
قارچ‌های سمی همچنان قربانی می‌گیرند/ کشته‌شدگان: ۱۸ نفر/ ۱۲ استان درگیر شدند


971
... بستری و متأسفانه 18 نفر ... همچنان قربانی می‌گیرند: ... قارچ‌های سمی همچنان ...