983
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر؛ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ...


580
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


934
به گزارش تجارت بان؛ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای ...


222
فراخوان ستاد عالی ... طرح ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی) شرکت و در ...


771
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


898
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی) شرکت و ...


430
... ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی و ... در این فراخوان از داوران ...


669
نماینده مردم زنجان و طارم در ... فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


734
فراخوان ستاد عالی ... وارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور ... mba و dba در ...


205
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران مدارس 6 شیفته در ...


968
گروه مسابقات: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه فراخوان ثبت نام داوران مسابقات قرآن در طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآنی کشور را منتشر کرد.


912
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی ... ساماندهی و ارتقای داوران ... و در سامانه مسابقات ...


235
آخرین اخبار » فراخوان ستاد عالی ... داوران مسابقات قرآنی ... در طرح ساماندهی و ارتقای ...


814
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی ... و ارتقای داوران مسابقات ... در طرح ساماندهی و ...


704
... موسسه قرآنی درگذشت فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


870
... موسسه قرآنی درگذشت فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


475
سرخط خبرها. فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران قرآنی; وزارت صنعت ...


588
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران فراخوان ستاد عالی ...


299
... طرح ساماندهی و ارتقای داوران ... فراخوان از داوران و ... در مسابقات قرآنی


302
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی درباره طرح ساماندهی و ارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور اطلاعیه ای صادر کرد.