402
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر؛ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ...


674
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


458
به گزارش تجارت بان؛ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای ...


281
فراخوان ستاد عالی ... طرح ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی) شرکت و در ...


782
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


154
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی) شرکت و ...


700
... ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی و ... در این فراخوان از داوران ...


284
نماینده مردم زنجان و طارم در ... فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


614
فراخوان ستاد عالی ... وارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور ... mba و dba در ...


842
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران مدارس 6 شیفته در ...


983
گروه مسابقات: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه فراخوان ثبت نام داوران مسابقات قرآن در طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآنی کشور را منتشر کرد.


373
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی ... ساماندهی و ارتقای داوران ... و در سامانه مسابقات ...


351
آخرین اخبار » فراخوان ستاد عالی ... داوران مسابقات قرآنی ... در طرح ساماندهی و ارتقای ...


110
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی ... و ارتقای داوران مسابقات ... در طرح ساماندهی و ...


172
... موسسه قرآنی درگذشت فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


95
... موسسه قرآنی درگذشت فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


692
سرخط خبرها. فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران قرآنی; وزارت صنعت ...


801
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران فراخوان ستاد عالی ...


105
... طرح ساماندهی و ارتقای داوران ... فراخوان از داوران و ... در مسابقات قرآنی


234
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی درباره طرح ساماندهی و ارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور اطلاعیه ای صادر کرد.