60
به گزارش مجله بارش از خبرگزاری مهر؛ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ...


247
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


137
به گزارش تجارت بان؛ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای ...


80
فراخوان ستاد عالی ... طرح ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی) شرکت و در ...


978
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


950
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی) شرکت و ...


450
... ساماندهی و ارتقای داوران ... مسابقات قرآنی و ... در این فراخوان از داوران ...


427
نماینده مردم زنجان و طارم در ... فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


607
فراخوان ستاد عالی ... وارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور ... mba و dba در ...


279
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران مدارس 6 شیفته در ...


191
گروه مسابقات: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه فراخوان ثبت نام داوران مسابقات قرآن در طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآنی کشور را منتشر کرد.


472
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی ... ساماندهی و ارتقای داوران ... و در سامانه مسابقات ...


724
آخرین اخبار » فراخوان ستاد عالی ... داوران مسابقات قرآنی ... در طرح ساماندهی و ارتقای ...


105
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی ... و ارتقای داوران مسابقات ... در طرح ساماندهی و ...


490
... موسسه قرآنی درگذشت فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


505
... موسسه قرآنی درگذشت فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران ...


655
سرخط خبرها. فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران قرآنی; وزارت صنعت ...


414
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران فراخوان ستاد عالی ...


548
... طرح ساماندهی و ارتقای داوران ... فراخوان از داوران و ... در مسابقات قرآنی


969
فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ارتقای داوران ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی درباره طرح ساماندهی و ارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور اطلاعیه ای صادر کرد.