683
گروه مسابقات: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه فراخوان ثبت نام داوران مسابقات قرآن در طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآنی کشور را منتشر کرد.


745
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه فراخوان طرح ساماندهی و ارتقای داوران ...


289
... به اطلاع کسانی که در طرح ساماندهی به ... مسابقات قرآن ... داوری حفظ ثبت نام ...


367


658
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی درباره طرح ساماندهی ... مسابقات قرآن ... ثبت‌نام ...


133
... مسابقات قرآن کشور درباره طرح ساماندهی و ... در بخش داوری حفظ ثبت‌نام ...


700
... به اطلاع کسانی که در طرح ساماندهی به ... داوری حفظ ثبت نام ... مسابقات قرآن ...


91
... مسابقات قرآن کشور ... در طرح ساماندهی و ... در بخش داوری حفظ ثبت‌نام کرده ...


177
فرم داوری مسابقات قرآنی فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن ...


911
مسابقات قرآن کریم در کشور در سطوح مختلف توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف برنامه ریزی و اجرا می شود، با توجه به اختلاف سطح فنی این مسابقات، بهره‌مندی از …


505
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی درباره طرح ساماندهی و ارتقای داوران مسابقات قرآنی ...


300
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


261
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور طی اطلاعیه‌ای شیوه‌های ارزیابی متقاضیان برای داوری در مسابقات را اعلام کرده است.


637
جدید ترین مسابقات و فراخوان های معماری ایران و ... بر اساس مهلت ثبت نام. ... های داوری.


402
فرم داوری مسابقات قرآن دانش ... فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی و ... فراخوان ثبت نام طرح ...


712
فراخوان ثبت نام ... نام فایل طرح ها ... نقل مطلب در رسانه‌های برخط با درج لینک ...


32
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه فراخوان طرح ساماندهی و ارتقای داوران ...


858
فراخوان; ثبت نام; ... مسئول اجرایی طرح ... از برگزاری سومین دوره مسابقات قرآن تسنیم ویژه ...


183
فراخوان شرکت در مرحله دانشگاهی سی وسومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان ...


449
ورودی شهر آباد ساماندهی می شود + ... فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ...