639
گروه مسابقات: مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه فراخوان ثبت نام داوران مسابقات قرآن در طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآنی کشور را منتشر کرد.


894
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه فراخوان طرح ساماندهی و ارتقای داوران ...


201
... به اطلاع کسانی که در طرح ساماندهی به ... مسابقات قرآن ... داوری حفظ ثبت نام ...


648


54
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی درباره طرح ساماندهی ... مسابقات قرآن ... ثبت‌نام ...


579
... مسابقات قرآن کشور درباره طرح ساماندهی و ... در بخش داوری حفظ ثبت‌نام ...


478
... به اطلاع کسانی که در طرح ساماندهی به ... داوری حفظ ثبت نام ... مسابقات قرآن ...


509
... مسابقات قرآن کشور ... در طرح ساماندهی و ... در بخش داوری حفظ ثبت‌نام کرده ...


642
فرم داوری مسابقات قرآنی فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن ...


620
مسابقات قرآن کریم در کشور در سطوح مختلف توسط سازمان‌ها و نهادهای مختلف برنامه ریزی و اجرا می شود، با توجه به اختلاف سطح فنی این مسابقات، بهره‌مندی از …


569
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی درباره طرح ساماندهی و ارتقای داوران مسابقات قرآنی ...


390
ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات فراخوان ...


194
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور طی اطلاعیه‌ای شیوه‌های ارزیابی متقاضیان برای داوری در مسابقات را اعلام کرده است.


606
جدید ترین مسابقات و فراخوان های معماری ایران و ... بر اساس مهلت ثبت نام. ... های داوری.


506
فرم داوری مسابقات قرآن دانش ... فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی و ... فراخوان ثبت نام طرح ...


374
فراخوان ثبت نام ... نام فایل طرح ها ... نقل مطلب در رسانه‌های برخط با درج لینک ...


190
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه فراخوان طرح ساماندهی و ارتقای داوران ...


560
فراخوان; ثبت نام; ... مسئول اجرایی طرح ... از برگزاری سومین دوره مسابقات قرآن تسنیم ویژه ...


374
فراخوان شرکت در مرحله دانشگاهی سی وسومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان ...


81
ورودی شهر آباد ساماندهی می شود + ... فراخوان ستاد عالی مسابقات قرآن جهت ساماندهی و ...