480
امکانات رفاهی کامل برای یک سفر ایده آل؛ فدک؛ الگوی پیشتاز خدمات سفر در ایران


820
فرم ثبت نام در باشگاه مدیران ایران و عضویت یکساله.


838
بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری شاهین شهر در آینده نزدیک