756
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار


19
معاون سازمان حمایت: افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار غیر قانونی است


231
... کارگروه تنظیم بازار ... قیمت لبنیات بدون مصوبه ... غیرقانونی بودن افزایش ...


698
... کارگروه تنظیم بازار ... افزایش قیمت لبنیات بدون ... بدون مصوبه کارگروه تنظیم ...


782
... در ستاد تنظیم بازار بحث شد و ... بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه ...


305
افزایش قیمت لبنیات غیر ... الاجرا بودن قیمت ... تصویب در کارگروه تنظیم بازار ...


606
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار دلیل افزایش قیمت ...


881
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه ... مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار.


249
... کارگروه تنظیم بازار ... قیمت لبنیات بدون مصوبه ... افزایش قیمت لبنیات بدون ...


254
ساعت24-سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای ...


876
... اساس مصوبه کارگروه تنظیم ... قیمت لبنیات که ... شده تنظیم بازار افزایش ...


110
تسنیم / قیمت لبنیات که در ۳ مرداد ماه سال جاری به‌صورت قانونی افزایش یافته بود، در دو ماه گذشته نیز به‌دلیل افزایش نرخ شیرخام و برخی تخلفات به‌صورت غیرقانونی دو مرتبه افزایش یافته است.


12
علیرضا رستمی گفت: فرآورده‌های لبنی پرمصرف جزو کالاهای مشمول اولویت اول کالایی موضوع مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است و تغییرات قیمت این اقلام باید مطابق فرآیند مصرح در این مصوبه انجام شود.


986
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه ... مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار.