538
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار


386
معاون سازمان حمایت: افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار غیر قانونی است


125
... کارگروه تنظیم بازار ... قیمت لبنیات بدون مصوبه ... غیرقانونی بودن افزایش ...


733
... کارگروه تنظیم بازار ... افزایش قیمت لبنیات بدون ... بدون مصوبه کارگروه تنظیم ...


216
... در ستاد تنظیم بازار بحث شد و ... بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه ...


76
افزایش قیمت لبنیات غیر ... الاجرا بودن قیمت ... تصویب در کارگروه تنظیم بازار ...


960
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار دلیل افزایش قیمت ...


170
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه ... مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار.


226
... کارگروه تنظیم بازار ... قیمت لبنیات بدون مصوبه ... افزایش قیمت لبنیات بدون ...


674
ساعت24-سازمان های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای ...


715
... اساس مصوبه کارگروه تنظیم ... قیمت لبنیات که ... شده تنظیم بازار افزایش ...


131
تسنیم / قیمت لبنیات که در ۳ مرداد ماه سال جاری به‌صورت قانونی افزایش یافته بود، در دو ماه گذشته نیز به‌دلیل افزایش نرخ شیرخام و برخی تخلفات به‌صورت غیرقانونی دو مرتبه افزایش یافته است.


161
علیرضا رستمی گفت: فرآورده‌های لبنی پرمصرف جزو کالاهای مشمول اولویت اول کالایی موضوع مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است و تغییرات قیمت این اقلام باید مطابق فرآیند مصرح در این مصوبه انجام شود.


759
غیرقانونی بودن افزایش قیمت لبنیات بدون مصوبه‌کارگروه ... مصوبه‌کارگروه تنظیم بازار.