522
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از عرضه کالاهای اساسی با نرخ ثابت و افزایش ساعت کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ماه مبارک رمضان خبر داد.


334
عرضه کالاهای اساسی با نرخ ثابت در ماه رمضان توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شد.


624
اقتصاد ایران: رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از عرضه کالاهای اساسی با نرخ ...


60
خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از عرضه کالاهای اساسی با نرخ ثابت و افزایش ساعت کار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ماه مبارک رمضان خبر داد.


562
... در آستانه ماه مبارک رمضان عرضه ... در فروشگاه‌های زنجیره ... کالا و اقلام اساسی ...


82
رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان از عرضه کالاهای اساسی با نرخ ثابت و افزایش ساعت کار فروشگاه های زنجیره‌ای در این ایام خبر داد.


350
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان از عرضه ...


642
... در ماه مبارک رمضان توسط فروشگاه های زنجیره ای ... عرضه کالا های اساسی در ...


482
عرضه کالا‌های اساسی ... ای در ماه مبارک رمضان ... فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم ...


192
... و در ایام ماه مبارک رمضان ... اساسی در ماه مبارک رمضان ... در ماه های ...


188
کالاهای حمایتی تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در فروشگاهای زنجیره ای، تعاونی ها و ...


612
... در سراسر کشور عرضه ... ماه مبارک رمضان در ... در فروشگاه های زنجیره ای ...


810
افزایش قیمت کالا های اساسی ... در فروشگاه های زنجیره ای ... ماه مبارک رمضان و عرضه ...


389
... از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ... در ماه رمضان توسط ... اساسی در ماه مبارک رمضان ...


288
... کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ... اساسی در ماه رمضان ... های زنجیره‌ای عرضه ...