178
در تفریغ بودجه سال ۹۵ که مورد تصویب شورای پنجم قرار گرفت، قرار شد یک سری از نکات را شهرداری برای ارائه گزارش تفریغ بودجه به شورای شهر ارائه دهد. وی افزود: شهرداری تهران قرار بود در تفریغ بودجه فقط عملکرد ریالی ارائه ندهد، بلکه عملکرد هزینه نیز ارائه دهد.


847
خبرگزاری میزان- عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران قرار بود در تفریغ بودجه ...


491
خبرگزاری میزان- عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران قرار بود در تفریغ بودجه فقط عملکرد ریالی ارائه ندهد، بلکه عملکرد هزینه نیز ارائه دهد.


221
فصل اقتصاد - عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران قرار بود در تفریغ بودجه فقط عملکرد ریالی ارائه ندهد، بلکه عملکرد هزینه نیز ارائه دهد.


381
... در گزارش تفریغ بودجه سال ... ارائه عملکرد هزینه‌ای و ریالی شهرداری در گزارش تفریغ ...


871
... در گزارش تفریغ بودجه سال ... ارائه عملکرد هزینه‌ای و ... ای و ریالی شهرداری در ...


417
... شهرداری برای حضور در ... بودجه از لایحه بودجه سال ... به ارائه تئوری‌ها و ...


83
... در گزارش تفریغ بودجه سال ... ارائه عملکرد هزینه‌ای و ریالی شهرداری در گزارش تفریغ ...


215
... در گزارش تفریغ بودجه سال ... ارائه عملکرد هزینه‌ای و ریالی شهرداری در گزارش تفریغ ...


131
بر همین اساس از شهرداری تهران ... هستیم و دراین ... تهران را در خصوص تفریغ بودجه به ...


686
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مرتضی الویری در تذکرات پیش از دستور نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: تذکر بنده در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۶ است.