290
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا ...


248
ضربات سنگین به هسته های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان ... خبرگزاری ...


460
ضربات سنگین به هسته های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا.


911
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا; ... در ...


87
... استان صلاح الدین در ... های خاموش داعش را در شمال ... ضربات سنگین به هسته‌های ...


302
... استان صلاح‌الدین و ... ضربات سنگین به هسته‌های ... به هسته‌های خاموش داعش در ...


274
... های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان ... ضربات سنگین به هسته‌های ...


419
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا ...


170
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا;


444
ضربات سنگین به هسته‌های ... های خاموش داعش در استان‌های الانبار، دیاله و صلاح الدین ...


207
استان نینوا در شمال عراق به دلیل همجواری با استان‌های «صلاح الدین، الانبار و دهوک» و داشتن مرز‌های مشترک با سوریه از اهمیت خاصی برخوردار است و دروازه گروه‌های تروریستی برای نفوذ به عمق مناطق مرکزی عراق به شمار می‌آید.


637
در حال حاضر، ۹۲ درصد استان دیاله از جمله مناطق مرکزی، شرقی، غربی و جنوبی در کنترل نیروهای عراقی و بخش های شمالی استان در کنترل نیروهای پیشمرگه کُرد است؛ هسته های خاموش داعش هم در بخش های شمال، شمال غرب و غرب استان دیاله حضور دارند.


371
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا


695
... با هسته‌های خاموش داعش در استان‌های الانبار، دیاله و صلاح الدین ... به خبریست ...


689
ضربات سنگین ارتش به داعش ... در استان صلاح الدین ... کشور و آموزه‌های ...