155
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا ...


111
ضربات سنگین به هسته های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان ... خبرگزاری ...


207
ضربات سنگین به هسته های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا.


788
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا; ... در ...


609
... استان صلاح الدین در ... های خاموش داعش را در شمال ... ضربات سنگین به هسته‌های ...


569
... استان صلاح‌الدین و ... ضربات سنگین به هسته‌های ... به هسته‌های خاموش داعش در ...


942
... های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان ... ضربات سنگین به هسته‌های ...


908
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا ...


430
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا;


428
ضربات سنگین به هسته‌های ... های خاموش داعش در استان‌های الانبار، دیاله و صلاح الدین ...


871
استان نینوا در شمال عراق به دلیل همجواری با استان‌های «صلاح الدین، الانبار و دهوک» و داشتن مرز‌های مشترک با سوریه از اهمیت خاصی برخوردار است و دروازه گروه‌های تروریستی برای نفوذ به عمق مناطق مرکزی عراق به شمار می‌آید.


374
در حال حاضر، ۹۲ درصد استان دیاله از جمله مناطق مرکزی، شرقی، غربی و جنوبی در کنترل نیروهای عراقی و بخش های شمالی استان در کنترل نیروهای پیشمرگه کُرد است؛ هسته های خاموش داعش هم در بخش های شمال، شمال غرب و غرب استان دیاله حضور دارند.


688
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا


171
... با هسته‌های خاموش داعش در استان‌های الانبار، دیاله و صلاح الدین ... به خبریست ...


800
ضربات سنگین ارتش به داعش ... در استان صلاح الدین ... کشور و آموزه‌های ...