546
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا ...


87
ضربات سنگین به هسته های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان ... خبرگزاری ...


301
ضربات سنگین به هسته های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا.


558
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا; ... در ...


33
... استان صلاح الدین در ... های خاموش داعش را در شمال ... ضربات سنگین به هسته‌های ...


274
... استان صلاح‌الدین و ... ضربات سنگین به هسته‌های ... به هسته‌های خاموش داعش در ...


751
... های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان ... ضربات سنگین به هسته‌های ...


965
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا ...


560
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا;


324
ضربات سنگین به هسته‌های ... های خاموش داعش در استان‌های الانبار، دیاله و صلاح الدین ...


42
استان نینوا در شمال عراق به دلیل همجواری با استان‌های «صلاح الدین، الانبار و دهوک» و داشتن مرز‌های مشترک با سوریه از اهمیت خاصی برخوردار است و دروازه گروه‌های تروریستی برای نفوذ به عمق مناطق مرکزی عراق به شمار می‌آید.


970
در حال حاضر، ۹۲ درصد استان دیاله از جمله مناطق مرکزی، شرقی، غربی و جنوبی در کنترل نیروهای عراقی و بخش های شمالی استان در کنترل نیروهای پیشمرگه کُرد است؛ هسته های خاموش داعش هم در بخش های شمال، شمال غرب و غرب استان دیاله حضور دارند.


52
ضربات سنگین به هسته‌های خاموش داعش در شمال استان صلاح الدین و مرکز استان نینوا


107
... با هسته‌های خاموش داعش در استان‌های الانبار، دیاله و صلاح الدین ... به خبریست ...


875
ضربات سنگین ارتش به داعش ... در استان صلاح الدین ... کشور و آموزه‌های ...