949
سیاوش رضوانی با بیان این که برای نخستین بار محموله صادراتی سیب در این بندر برای ارسال ...


455
صادرات ۱۷۰ تن سیب دماوند از بندر امیرآباد به قزاقستان یک مقام مسئول گفت: صادرات ۱۷۰ تن سیب برداشت شده از باغات دماوند از این بندر به مقصد قزاقستان انجام شد.


770
اقتصاد ایران: یک مقام مسئول گفت: صادرات ۱۷۰ تن سیب برداشت شده از باغات دماوند از این ...


237
صادرات 170 تن سیب برداشت شده از باغات دماوند از این بندر به مقصد قزاقستان انجام شد ...


780
... صادرات سیب از این بندر به ... امیرآباد از صادرات سیب ... ۱۷۰ تن سیب دماوند پس از ...


162
سیب دماوند از امیرآباد به سبد قزاقستانی‌ها رفت مدیر بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد از صادرات سیب از این بندر به مقصد کشور قزاقستان خبر داد.


782
170 تن سیب دماوند پس از بسته بندی ویژه صادرات و ورود به بندر امیرآباد، برای عرضه به ...


458
... از بندر امیرآباد به ... ۱۷۰ تن سیب دماوند پس از بسته‌بندی ویژه صادرات و ورود به این ...