214
خبر 24 مرداد 97: شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد


928
شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تأیید کرد.


679
مطلب با عنوان شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد از وب سایت فانوس نیوز fanousnews با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است.


312
شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد


820
به گزارش جماران؛ شورای نگهبان، اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد.


941
توسط شورای نگهبان؛ اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان تایید شد شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد.


40
... قانون، شورای نگهبان ... نگهبان اصلاحیه قانون منع ... بازنشستگان را تایید کرد;


639
... دبیر شورای نگهبان، از تأیید ... اصلاحیه قانون منع به ... بازنشستگان را رد کرد ...


726
با تایید شورای نگهبان ... شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع ... بازنشستگان را تأیید کرد.


53
شورای نگهبان درباره مصادیق منع بکارگیری بازنشستگان نظری نمی‌دهد سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی مصادیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، گفت: شورای نگهبان هیچگاه درباره مصادیق یک قانون اظهارنظر نمی‌کند.


583
تأیید اصلاحیه «قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان ... قانون منع ...


45
... شورای نگهبان قانون ... منع بکارگیری بازنشستگان ... قانون cft را تایید کرد:


520
شورای نگهبان دقایقی قبل، اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد. به گزارش اقتصادآنلاین ، در مصوبه شورا این قانون با رعایت سیاست‌های کلی حمایت از ایثارگران، تایید شده است.


120
قانون منع بکارگیری ... نگهبان اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تأیید کرد: