876
شماره ۱۰ مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در زمینه فقه مقارن چاپ و روانه باز نشر شد.


576
به گزارش خبرگزاری مهر ، دهمین شماره دو فصلنامه علمی_پزوهشی فقه مقارن با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد . سرمقاله این شماره از عابدین مومنی با موضوع اختلاف حرام و مجاز در فقه مقارن می باشد .


209
شماره ۱۰ مجله علمی ... علمی- پژوهشی “فقه مقارن” با ... و عفاف» منتشر شد


173
دهمین شماره دو فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی «فقه مقارن» با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.


309
گروه دانشگاه ــ شماره ۱۰ مجله علمی - پژوهشی «فقه مقارن» ‎دانشگاه مذاهب اسلامی به ...


161
شماره 10 مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله تخصصی در زمینه فقه مقارن چاپ و روانه باز نشر شد.


860
شماره جدید مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد


525
شماره جدید مجله «فقه مقارن»‎ منتشر شد. ... شماره جدید مجله «فقه ... رتبه «علمی ـ پژوهشی ...


255
دهمین شماره دو فصلنامه علمی_پزوهشی "فقه مقارن" با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و ...


266
اقتصاد ایران: دهمین شماره دو فصلنامه علمی_پزوهشی "فقه مقارن" با مقالاتی از ...


202
شماره چهارم مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله ...


536
... شد. ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰: ... علمی ـ پژوهشی منتشر ... شماره از مجله فقه مقارن ...


448
دهمین شماره دو فصلنامه علمی_پزوهشی . دهمین شماره دو فصلنامه علمی_پزوهشی . ... فقه و حقوق ...


24
صد و یکمین شماره از فصلنامه علمی ... منتشر شد. ... ۱۰ مجله علمی-پژوهشی «فقه ...


653
دهمین شماره دو فصلنامه علمی_پزوهشی "فقه مقارن" با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و ...


529
شماره پنجم مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان نخستین مجله ...


703
... مقارن؛ شماره جدید مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد ...


828
این مجله بنابر مجوز شماره 3/18/127841 ... دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی ... محاربه از منظر فقه مقارن;


542
دهمین شماره دو فصلنامه علمی ... مجله «فقه مقارن»‌ منتشر ... دارای رتبه «علمی ـ پژوهشی ...


548
لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته حقوق و فقه) / ژورنال / مجله / علمی / پژوهشی ...