310
شروط شورای عالی آموزش برای موافقت با طرح تعطیلات زمستانی/مخالفت با تعطیلات سه ماه ...


268
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تعداد روزهای آموزشی، تاریخ بازگشایی مدارس و تعطیلات زمستانی مدارس عنوان کرد: زمان آموزش از جمله مولفه‌های اصلی تعلیم و تربیت است.


667
... شورای عالی آموزش و ... *سه ماه تعطیلات تابستانی ... با تعطیلات زمستانی ...


151
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تعداد روزهای آموزشی، تاریخ بازگشایی مدارس و تعطیلات زمستانی مدارس عنوان کرد: زمان آموزش از جمله مولفه‌های اصلی تعلیم و تربیت است.


405
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه با کلیات تعطیلات زمستانی مدارس به شرط اصلاح تقویم آموزشی موافق هستیم، گفت: موضوع تعطیلات مدارس بسیار پیچیده است و کل کشور را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد.


314
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ما موافق تعطیلات زمستانی مدارس هستیم به ...


611
... موافقت اولیه با طرح تعطیلات زمستانی ... شورای عالی آموزش ... شروط آموزش‌وپرورش برای ...


575
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی درباره تعداد روزهای آموزشی، تاریخ بازگشایی مدارس و تعطیلات زمستانی مدارس عنوان کرد: زمان آموزش از جمله مولفه‌های اصلی تعلیم و تربیت است.


326
... آموزش و پروش برای طرح ... با تعطیلات موافقت ... را به شورای عالی آموزش و ...


998
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه تعطیلات تابستانی هیچ توجیه علمی ندارد ...


223
دبیر کل شورای عالی آموزش و ... با این طرح موافقت ... طرح تعطیلات زمستانی برای ...