531
در حال حاضر یا منابع آب زیرزمینی به میزان کافی در استان یزد وجود ندارد که بتوان از آن ...


795
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله دوم رهاسازی آب از مخزن سدهای ...


184
تعرض دوباره به خط انتقال آب یزد/ تخلیه بتن و نخاله ساختمانی در حوضچه‌های پمپاژ آب ...


646
تعرض دوباره به خط انتقال آب یزد/ تخلیه بتن و نخاله ساختمانی در حوضچه‌های پمپاژ آب ...


710
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2


686
زیرا وقتی روس ها آنجا را گرفتند مردمان مسلمان و متعصب داشت که به مذهب شیعه علاقه ...