835
در حال حاضر یا منابع آب زیرزمینی به میزان کافی در استان یزد وجود ندارد که بتوان از آن ...


25
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله دوم رهاسازی آب از مخزن سدهای ...


92
تعرض دوباره به خط انتقال آب یزد/ تخلیه بتن و نخاله ساختمانی در حوضچه‌های پمپاژ آب ...


613
تعرض دوباره به خط انتقال آب یزد/ تخلیه بتن و نخاله ساختمانی در حوضچه‌های پمپاژ آب ...


642
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2


675
زیرا وقتی روس ها آنجا را گرفتند مردمان مسلمان و متعصب داشت که به مذهب شیعه علاقه ...