556
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد


851
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. خبرگزاری میزان ...


565
... بیشتر قیمت وجود دارد ... مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت ...


184
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت نرخ ارز وجود دارد


533
... بیشتر قیمت وجود دارد. ... شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز ... مثبت بازار ثانویه بر نرخ ...


878
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر ... بیشتر قیمت وجود دارد ...


186
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ... کاهش بیشتر قیمت ارز ... قیمت نرخ ارز وجود دارد.


657
مطلب با عنوان سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد ...


605
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد .


258
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طی دو روز ...


348
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر بازار ارز و احتمال کاهش بیشتر . ... کاهش بیشتر قیمت ارز ...


787
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ... شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز ... وجود دارد که ...


776
... شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز در ... نیما وجود دارد که ... مثبت بازار ثانویه بر نرخ ...


25
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر بازار ثانویه گفت: در حال حاضر صادرکنندگان ارز در اختیار دارند که برای فروش با قیمت ۴۲۰۰ عرضه نمی‌کردند، اما با سازوکار جدید ارز‌های خود را عرضه می‌کنند بنابراین بر …


625
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش ... کاهش بیشتر قیمت وجود دارد:


839
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش ... کاهش بیشتر قیمت وجود دارد:


545
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد;


422
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد; استقبال ...


723
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ... بیشتر قیمت وجود دارد: ... کاهش بیشتر قیمت نرخ ارز ...


275
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص قیمت سکه، ارز بین بانکی، قیمت خودرو ، شاخص بورس، محصولات نیمه منجمد و اسباب بازی در خبرگزاری میزان منتشر شده است.