253
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد


991
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. خبرگزاری میزان ...


860
... بیشتر قیمت وجود دارد ... مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت ...


537
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت نرخ ارز وجود دارد


665
... بیشتر قیمت وجود دارد. ... شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز ... مثبت بازار ثانویه بر نرخ ...


29
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر ... بیشتر قیمت وجود دارد ...


955
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ... کاهش بیشتر قیمت ارز ... قیمت نرخ ارز وجود دارد.


550
مطلب با عنوان سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد ...


38
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد .


990
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طی دو روز ...


636
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر بازار ارز و احتمال کاهش بیشتر . ... کاهش بیشتر قیمت ارز ...


941
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ... شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز ... وجود دارد که ...


43
... شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز در ... نیما وجود دارد که ... مثبت بازار ثانویه بر نرخ ...


854
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر بازار ثانویه گفت: در حال حاضر صادرکنندگان ارز در اختیار دارند که برای فروش با قیمت ۴۲۰۰ عرضه نمی‌کردند، اما با سازوکار جدید ارز‌های خود را عرضه می‌کنند بنابراین بر …


449
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش ... کاهش بیشتر قیمت وجود دارد:


956
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش ... کاهش بیشتر قیمت وجود دارد:


684
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد;


126
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ارز/ احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد; استقبال ...


66
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ ... بیشتر قیمت وجود دارد: ... کاهش بیشتر قیمت نرخ ارز ...


661
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، طی ۲۴ ساعت گذشته اخباری در خصوص قیمت سکه، ارز بین بانکی، قیمت خودرو ، شاخص بورس، محصولات نیمه منجمد و اسباب بازی در خبرگزاری میزان منتشر شده است.