619
سرپرست گروه کشاورزی دانشگاه منصوب شد ... دکتر احمد سام دلیری؛ عضو هیأت علمی گروه ...


229
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این حکم آمده است: «با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست «دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی» منصوب می شوید.


994
به گزارش ایسنا، ر حکم دکتر منصورغلامی خطاب به دکتر گودرزی افشار آمده است: "با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت …


123
وزیر علوم در حکمی حمید گودرزی افشار را به سمت سرپرست دانشگاه «سیدجمال الدین اسدآبادی» منصوب کرد.


273
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر حمید گودرزی افشار را به سمت سرپرست دانشگاه ...


74
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر دکتر جعفر امیری پریان، رئیس سابق دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در زمان تصدی مسئولیت این دانشگاه قدردانی کرد.


467
سرپرست دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی منصوب شد وزیر علوم در حکمی حمید گودرزی افشار را به سمت سرپرست دانشگاه «سیدجمال الدین اسدآبادی» منصوب کرد.


260
... سمت سرپرست دانشگاه « سیدجمال الدین اسدآبادی » منصوب ... سیدجمال الدین اسدآبادی ...