336
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند


781
... سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند ... خارج از ...


735
مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ...


779
خانه دسته‌بندی نشده سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل ...


533
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


80
... بیرون از چارچوب این ... مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند;


739
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


839
خبرگزاری فارس: سخنگوی «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بار دیگر ...


570
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


97
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند را در آکاایران ...


270
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


112
تهران- الکوثر: سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام ...


203
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


32
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند. سخنگوی دبیر کل ...


385
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


752
... 02 سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از ... از چارچوب این توافق حل شوند ...


499
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


33
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


605
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


299
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ... مسائل خارج از برجام باید ... چارچوب این توافق حل شوند