230
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند


599
... سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند ... خارج از ...


42
مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ...


363
خانه دسته‌بندی نشده سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل ...


794
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


170
... بیرون از چارچوب این ... مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند;


336
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


628
خبرگزاری فارس: سخنگوی «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بار دیگر ...


176
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


858
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند را در آکاایران ...


52
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


746
تهران- الکوثر: سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام ...


142
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


249
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند. سخنگوی دبیر کل ...


262
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


472
... 02 سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از ... از چارچوب این توافق حل شوند ...


969
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


5
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


369
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


424
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ... مسائل خارج از برجام باید ... چارچوب این توافق حل شوند