59
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند


288
... سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند ... خارج از ...


163
مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ...


785
خانه دسته‌بندی نشده سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل ...


425
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


506
... بیرون از چارچوب این ... مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند;


502
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


476
خبرگزاری فارس: سخنگوی «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بار دیگر ...


379
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


418
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند را در آکاایران ...


641
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


855
تهران- الکوثر: سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام ...


225
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


226
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند. سخنگوی دبیر کل ...


975
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


830
... 02 سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از ... از چارچوب این توافق حل شوند ...


504
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


481
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


263
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


870
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ... مسائل خارج از برجام باید ... چارچوب این توافق حل شوند