141
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند


464
... سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند ... خارج از ...


321
مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ...


766
خانه دسته‌بندی نشده سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل ...


893
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


254
... بیرون از چارچوب این ... مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند;


271
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


794
خبرگزاری فارس: سخنگوی «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بار دیگر ...


308
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


328
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند را در آکاایران ...


465
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


682
تهران- الکوثر: سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام ...


780
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


826
سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از چارچوب این توافق حل شوند. سخنگوی دبیر کل ...


992
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


973
... 02 سازمان ملل: مسائل خارج از برجام باید بیرون از ... از چارچوب این توافق حل شوند ...


691
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


860
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد مسائل خارج از برجام باید خارج از چارچوب توافق ...


148
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که مسائل خارج از برجام بایستی بیرون ...


184
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل ... مسائل خارج از برجام باید ... چارچوب این توافق حل شوند