577
در ارتباط با سازمان راه کارگر ... منهای حزب توده و سازمان ... سالن چهار ...


541
سازمان ها و احزاب ; سازمان راه کارگر: سازمان اتحاد ... سازمان کردستان حزب کمونیست ...


590
سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، اقدام حاکمیت اسلامی در لگدکوب کردن خواست مدنی و بر حق مردم کازرون، دستگیری تظاهرکنندگان و به گلوله بستن مردم بی دفاع را اقدامی جنایت کارانه و فاشیستی می داند که مسلمآ خشم مردم را شعله ورتر خواهد ساخت.


680
سرمایه داران و حکومتشان میگویند که “نداریم و نمیتوانیم دستمزدها را بالا ببریم چون تورم زا است”. کارگران میگویند حکومتی که توان پاسخگویی به این ساده ترین نیاز ما …


759
سازمان راه کارگر. ... راه کارگر و مساله ... کومه‌له- سازمان کردستان حزب کمونيست ...


451
سازمان راه کارگر - Rahekaregar بیانیه چهار حزب و سازمان ... Your browser does not support the audio element.


889
بیانیه چهار حزب و سازمان سیاسی در دفاع از خواست حداقل دستمزد ۵ ... سازمان راه کارگر .


981
راه کارگر،Rahekargar ... و یک حزب، سازمان و نهاد چپ و ... با سانسور بیانیه ای با ...


204
سازمان راه کارگر چهارم تیرماه ۱۳۹۶ ----- معرفی نامه کوتاه سازمان راه کارگر تاریخچه پیدایش از سال ها پیش از انقلاب ۱۳۵۷( ١٩٧٩) سه جریان عمده چپ در ایران وجود داشت.


72
سازمان راه کارگر سازمانی مارکسیستی و چپ‌گرا می‌باشد که در جریان انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفت و با نام راه کارگر در چهارم تیر ۱۳۵۸ رسماً اعلام موجودیت کرد و درسال ۱۳۶۱ با تغییر اسم، نام سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) را برای خود گزید.


749
سازمان راه کارگر - rahekaregar.com ... بیانیه شماره ۱ ... دکتورنجیب الله؛ صعود و سقوط در حزب ...


342
بیانیه ی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ... های ارتباطی و سازمان یابی مستقل ...


132
بیانیه ی گروهی از ... تلویزیون راه کارگر انقلاب مردم ... حضور آگاهانه و سازمان‌یافته ...


410
بیانیه چهار حزب و سازمان سیاسی در دفاع از خواست حداقل دستمزد ۵ ... سازمان راه کارگر .


930
25.06.2013 · ... http://barabari.tv مراسم بزرگداشت تاسیس راه کارگر در ... www.rahekaregar.com. ... حزب و سازمان ...


280
بیانیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) :سازمان ما در پنج سال پیش ...


871
اعلامیه مشترک کمیته مرکزی سازمان راه کارگر و ... (راه کارگر) در بیانیه ... و حزب کمونیست ...


831
اطلاعیه و بیانیه ... راه سازمان دهی کارگران ... انجمن صنفی" و “نماینده کارگر” را ...


200
حجاب اجباری و زنان طبقه کارگر؛ آ ... بیانیه حزب ... سایت خبری راه کارگر; سازمان ...


783
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) نیروی زمینی و ... و حزب ...