129
بهمن کهن ترابی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به افتتاح و کلنگ ...