358
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند./ به گزارش گروه ...


603
زمین لرزه‌ای ۴ ریشتری حوالی نجف شهر را لرزاند زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی ...


596
خبرگزاری میزان- زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.


922
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر نجف‌شهر استان کرمان را لرزاند.


647
زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر استان کرمان - حوالی نجف شهر(کرمان) را لرزاند.


433
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، حوالی نجف شهر در استان ...


296
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.


594
زلزله ۴ ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در ...


557
شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۰:۵۶:۴۲ ثانیه امروز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.


78
... (کرمان) را لرزاند. زمین لرزه ... را لرزاند./ زلزله ای ... زلزله‌ ۴.۶ ریشتری حوالی ...


384
زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در استان کرمان را لرزاند.


158
زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در استان کرمان را لرزاند.


494
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر استان کرمان - حوالی نجف شهر (کرمان) را لرزاند.


438
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ... در استان ایلام را لرزاند. ... ۴ ریشتری نجف شهر ...


266
شب گذشته زلزله‌ای به قدرت ۴.۲ ... زمین لرزه در حوالی شهر ... ریشتری دماوند را لرزاند ...


616
کرمان - زمین لرزه ای به شدت ۴.۹ ریشتر دقایقی قبل حوالی شهر راور در شمال استان کرمان را ...


635
... زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ... ۴.۲ ریشتر حوالی شهر ... ۲ ریشتری دماوند را لرزاند ...


832
شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۰۹:۲۳:۴۳ ثانیه روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.


669
زمین‌لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی گوریه در استان خوزستان را لرزاند.


272
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر درعمق ... را لرزاند ... زلزله ۴.۶ ریشتری حوالی کوهبنان ...