676
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند./ به گزارش گروه ...


978
زمین لرزه‌ای ۴ ریشتری حوالی نجف شهر را لرزاند زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی ...


453
خبرگزاری میزان- زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.


519
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر نجف‌شهر استان کرمان را لرزاند.


292
زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر استان کرمان - حوالی نجف شهر(کرمان) را لرزاند.


624
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، حوالی نجف شهر در استان ...


186
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.


322
زلزله ۴ ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در ...


411
شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۰:۵۶:۴۲ ثانیه امروز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.


881
... (کرمان) را لرزاند. زمین لرزه ... را لرزاند./ زلزله ای ... زلزله‌ ۴.۶ ریشتری حوالی ...


875
زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در استان کرمان را لرزاند.


943
زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در استان کرمان را لرزاند.


837
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر استان کرمان - حوالی نجف شهر (کرمان) را لرزاند.


7
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ... در استان ایلام را لرزاند. ... ۴ ریشتری نجف شهر ...


261
شب گذشته زلزله‌ای به قدرت ۴.۲ ... زمین لرزه در حوالی شهر ... ریشتری دماوند را لرزاند ...


789
کرمان - زمین لرزه ای به شدت ۴.۹ ریشتر دقایقی قبل حوالی شهر راور در شمال استان کرمان را ...


897
... زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ... ۴.۲ ریشتر حوالی شهر ... ۲ ریشتری دماوند را لرزاند ...


651
شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۰۹:۲۳:۴۳ ثانیه روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.


598
زمین‌لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی گوریه در استان خوزستان را لرزاند.


549
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر درعمق ... را لرزاند ... زلزله ۴.۶ ریشتری حوالی کوهبنان ...