390
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند./ به گزارش گروه ...


801
زمین لرزه‌ای ۴ ریشتری حوالی نجف شهر را لرزاند زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی ...


858
خبرگزاری میزان- زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.


295
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر نجف‌شهر استان کرمان را لرزاند.


614
زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر استان کرمان - حوالی نجف شهر(کرمان) را لرزاند.


936
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، حوالی نجف شهر در استان ...


701
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف شهر در استان کرمان را لرزاند.


847
زلزله ۴ ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در ...


399
شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۰:۵۶:۴۲ ثانیه امروز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.


749
... (کرمان) را لرزاند. زمین لرزه ... را لرزاند./ زلزله ای ... زلزله‌ ۴.۶ ریشتری حوالی ...


277
زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در استان کرمان را لرزاند.


199
زلزله‌ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی نجف‌شهر در استان کرمان را لرزاند.


319
زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر استان کرمان - حوالی نجف شهر (کرمان) را لرزاند.


859
زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ... در استان ایلام را لرزاند. ... ۴ ریشتری نجف شهر ...


67
شب گذشته زلزله‌ای به قدرت ۴.۲ ... زمین لرزه در حوالی شهر ... ریشتری دماوند را لرزاند ...


499
کرمان - زمین لرزه ای به شدت ۴.۹ ریشتر دقایقی قبل حوالی شهر راور در شمال استان کرمان را ...


997
... زمین لرزه ای به بزرگی ۴ ... ۴.۲ ریشتر حوالی شهر ... ۲ ریشتری دماوند را لرزاند ...


156
شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۰۹:۲۳:۴۳ ثانیه روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.


636
زمین‌لرزه ای به بزرگی ۴ ریشتر حوالی گوریه در استان خوزستان را لرزاند.


158
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر درعمق ... را لرزاند ... زلزله ۴.۶ ریشتری حوالی کوهبنان ...