744
عصر ساختمان- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


839
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


621
خبرگزاری میزان- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


843
به گزارش افق نیوز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴٫۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را ساعت ...


109
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند./ به گزارش گروه ...


375
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


278
کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر دقایقی پیش هجدک واقع در استان کرمان را لرزاند.


246
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱در مقیاس ریشتر شامگاه چهارشنبه استان کرمان در حوالی هُجدک را ...


953
این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در فاصله 21 کیلومتری علی آبادکتول و 22 کیلومتری فاضل آباد رخ داده و فاصلخی این مرکز این …


744
کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر دقایقی پیش هجدک راور را لرزاند.


385
به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله مقارن ساعت ۲۱ و ۱۸ دقیقه یکشنبه در طول جغرافیایی ۵۵.۸۵ و عرض جغرافیایی: ۳۱.۹۵ رخ داده است. عمق زلزله در ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۸ کیلومتری بهاباد بوده است.


862
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر دقایقی قبل حوالی راور در استان کرمان را لرزاند