175
عصر ساختمان- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


347
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


594
خبرگزاری میزان- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


414
به گزارش افق نیوز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴٫۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را ساعت ...


376
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند./ به گزارش گروه ...


394
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی هجدک در استان کرمان را لرزاند.


461
کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر دقایقی پیش هجدک واقع در استان کرمان را لرزاند.


132
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱در مقیاس ریشتر شامگاه چهارشنبه استان کرمان در حوالی هُجدک را ...


217
این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در فاصله 21 کیلومتری علی آبادکتول و 22 کیلومتری فاضل آباد رخ داده و فاصلخی این مرکز این …


157
کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر دقایقی پیش هجدک راور را لرزاند.


677
به گزارش خبرنگار مهر، این زلزله مقارن ساعت ۲۱ و ۱۸ دقیقه یکشنبه در طول جغرافیایی ۵۵.۸۵ و عرض جغرافیایی: ۳۱.۹۵ رخ داده است. عمق زلزله در ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله ۱۸ کیلومتری بهاباد بوده است.


899
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر دقایقی قبل حوالی راور در استان کرمان را لرزاند