877
صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴،به گزارشتسنیم،امروز ساعت 8:47 زلزله‌ای به بزرگی 4،حسن ...


57
زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر حسن آباد در اصفهان را لرزاند./ به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ...


352
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر حسن آباد در اصفهان را لرزاند.


114
زمین‌لرزه‌ ۴.۹ ریشتری حسن‌آباد ... استان اصفهان را لرزاند. ... این زلزله ساعت 8 ...


305
ساعت پیش، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ در مقیاس ریشتر حسن‌آباد اصفهان را لرزاند.


409
صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر منطقه حسن آباد اصفهان را لزراند.


227
ساعت پیش، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ در مقیاس ریشتر حسن‌آباد اصفهان را لرزاند. حسن‌آباد ...


135
زلزله ۴.۹ ریشتری در فاصله ۱۳۷ کیلومتری اصفهان، ساعت ۸:۴۷ صبح امروز بخش هایی از شرق ...


526
صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر اصفهان را لرزاند. این زلزله در ۷ کیلومتری عمق ...


337
اصفهان- صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر اصفهان را لرزاند.


77
رویداد۲۴ صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در منطقه حسن آباد اصفهان رخ داده است.


446
میزان/ زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر دقایقی پیش حسن آباد در اصفهان را لرزاند.این زلزله ...


193
زلزله ۳.۲ ریشتری حسن‌آباد اصفهان را لرزاند ... حسن آباد و ۷۱ ... زلزله‌ای ۴.۹ ...


547
به گزارش مهر، صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در منطقه حسن آباد اصفهان رخ داده است.