924
صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴،به گزارشتسنیم،امروز ساعت 8:47 زلزله‌ای به بزرگی 4،حسن ...


196
زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر حسن آباد در اصفهان را لرزاند./ به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ...


567
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر حسن آباد در اصفهان را لرزاند.


784
زمین‌لرزه‌ ۴.۹ ریشتری حسن‌آباد ... استان اصفهان را لرزاند. ... این زلزله ساعت 8 ...


860
ساعت پیش، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ در مقیاس ریشتر حسن‌آباد اصفهان را لرزاند.


777
صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر منطقه حسن آباد اصفهان را لزراند.


531
ساعت پیش، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ در مقیاس ریشتر حسن‌آباد اصفهان را لرزاند. حسن‌آباد ...


241
زلزله ۴.۹ ریشتری در فاصله ۱۳۷ کیلومتری اصفهان، ساعت ۸:۴۷ صبح امروز بخش هایی از شرق ...


170
صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر اصفهان را لرزاند. این زلزله در ۷ کیلومتری عمق ...


701
اصفهان- صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر اصفهان را لرزاند.


858
رویداد۲۴ صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در منطقه حسن آباد اصفهان رخ داده است.


870
میزان/ زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر دقایقی پیش حسن آباد در اصفهان را لرزاند.این زلزله ...


947
زلزله ۳.۲ ریشتری حسن‌آباد اصفهان را لرزاند ... حسن آباد و ۷۱ ... زلزله‌ای ۴.۹ ...


878
به گزارش مهر، صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در منطقه حسن آباد اصفهان رخ داده است.