362
سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران


159
پایتخت: رام‌الله (کرانه غربی)، بیت‌المقدس بزرگترین شهر: غزه [نیازمند منبع] زبان رسمی