439
رئیس مرکز اورژانس تهران از ریزش آوار در استادیم شهر قدس خبر داد.


643
دپیمان صابریان،در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، درباره جزئیات ...


337
رئیس مرکز اورژانس تهران از ریزش آوار در استادیم شهر قدس خبر داد.


223
... در این حادثه یک نفر مصدوم شد. ... ریزش آوار در استادیوم ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد:


251
قدس- رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


231
رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


69
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس یک ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد; ریزش آوار در ...


242
رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


458
این حادثه در ساعت 11:30 به سامانه 115 اطلاع داده شد. این ریزش آوار در داخل استادیوم شهرقدس ...


861
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس یک مصدوم ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد; ریزش آوار در ...


331
ریزش آوار در استادیوم شهر ... در داخل استادیوم شهرقدس ... یک نفر مصدوم شد که ...


654
ریزش آوار در ورزشگاه شهر قدس/یک نفر مصدوم شد . ... در داخل استادیوم شهرقدس رخ داده ...


122
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس. ... یک نفر مصدوم شد که توسط ... ریزش آوار در داخل ...


685
ریزش آوار در استادیوم ... در این حادثه یک نفر مصدوم شد ... ریزش آوار در استادیوم شهرقدس ...


862
ایران آنلاین-ریزش آوار در استادیوم شهرقدس ... یک نفر مصدوم شد ... ریزش آوار در استادیوم ...