682
رئیس مرکز اورژانس تهران از ریزش آوار در استادیم شهر قدس خبر داد.


193
دپیمان صابریان،در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، درباره جزئیات ...


478
رئیس مرکز اورژانس تهران از ریزش آوار در استادیم شهر قدس خبر داد.


930
... در این حادثه یک نفر مصدوم شد. ... ریزش آوار در استادیوم ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد:


918
قدس- رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


729
رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


561
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس یک ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد; ریزش آوار در ...


280
رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


940
این حادثه در ساعت 11:30 به سامانه 115 اطلاع داده شد. این ریزش آوار در داخل استادیوم شهرقدس ...


248
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس یک مصدوم ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد; ریزش آوار در ...


949
ریزش آوار در استادیوم شهر ... در داخل استادیوم شهرقدس ... یک نفر مصدوم شد که ...


285
ریزش آوار در ورزشگاه شهر قدس/یک نفر مصدوم شد . ... در داخل استادیوم شهرقدس رخ داده ...


955
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس. ... یک نفر مصدوم شد که توسط ... ریزش آوار در داخل ...


718
ریزش آوار در استادیوم ... در این حادثه یک نفر مصدوم شد ... ریزش آوار در استادیوم شهرقدس ...


494
ایران آنلاین-ریزش آوار در استادیوم شهرقدس ... یک نفر مصدوم شد ... ریزش آوار در استادیوم ...