261
رئیس مرکز اورژانس تهران از ریزش آوار در استادیم شهر قدس خبر داد.


599
دپیمان صابریان،در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، درباره جزئیات ...


839
رئیس مرکز اورژانس تهران از ریزش آوار در استادیم شهر قدس خبر داد.


730
... در این حادثه یک نفر مصدوم شد. ... ریزش آوار در استادیوم ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد:


444
قدس- رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


983
رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


439
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس یک ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد; ریزش آوار در ...


40
رییس اورژانس تهران از ریزش آوار در ... یک نفر مصدوم شد. ... در داخل استادیوم شهرقدس ...


508
این حادثه در ساعت 11:30 به سامانه 115 اطلاع داده شد. این ریزش آوار در داخل استادیوم شهرقدس ...


504
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس یک مصدوم ... شهرقدس/ یک نفر مصدوم شد; ریزش آوار در ...


306
ریزش آوار در استادیوم شهر ... در داخل استادیوم شهرقدس ... یک نفر مصدوم شد که ...


519
ریزش آوار در ورزشگاه شهر قدس/یک نفر مصدوم شد . ... در داخل استادیوم شهرقدس رخ داده ...


515
ریزش آوار در استادیوم شهرقدس. ... یک نفر مصدوم شد که توسط ... ریزش آوار در داخل ...


682
ریزش آوار در استادیوم ... در این حادثه یک نفر مصدوم شد ... ریزش آوار در استادیوم شهرقدس ...


218
ایران آنلاین-ریزش آوار در استادیوم شهرقدس ... یک نفر مصدوم شد ... ریزش آوار در استادیوم ...