545
جدید ترین مطالب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مورد افغانستان و جهان در روزنامه افغانستان


324
سرمقاله آتش‌بس، تغییر در شیوه های رسیدن به صلح دوشنبه 28 جوزا 1397 - محمد رضا هویدا