446
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با بیان اینکه پس از اعلام فراخوان جشنواره ...


20
رقابت ۵۰ هنرمند از ۱۶ استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


739
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


379
ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور .جمعی از ...


671
... در جشنواره ملی سورناوا ... 50 هنرمند از 16 استان ... و هنر موسیقی استان را از ...


763
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


326
ایلام-جشنواره ملی «سورناوا» در ... شهر از توابع استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...


454
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا» ... دهمین جشنواره منطقه ...


469
به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان ایران از ۲ تا ۱۱ فروردین جشنواره بزرگ بهاری با ...


879
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... کوتاه حضور در جشنواره ...


292
به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور با تک نوازی ...


785
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


978
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... در جشنواره ملی موسیقی ...


824
در آستانه برگزاری ... رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


818
صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور ...


359
رقابت 50 هنرمند کشور در جشنواره ملی سورناوا آغاز شد رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در ...


860
... ملی حفاظت مشارکتی در ... 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


374
رقابت 50 هنرمند کشور در ... هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با ...


243
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از ... موسیقی نواحی (سورناوا) در ... هنرمند ملی ...


929
... جشنواره ملی «سورناوا» در دو ... از هنرمندان ۲۰ استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...