590
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با بیان اینکه پس از اعلام فراخوان جشنواره ...


411
رقابت ۵۰ هنرمند از ۱۶ استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


912
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


866
ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور .جمعی از ...


573
... در جشنواره ملی سورناوا ... 50 هنرمند از 16 استان ... و هنر موسیقی استان را از ...


66
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


929
ایلام-جشنواره ملی «سورناوا» در ... شهر از توابع استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...


847
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا» ... دهمین جشنواره منطقه ...


264
به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان ایران از ۲ تا ۱۱ فروردین جشنواره بزرگ بهاری با ...


854
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... کوتاه حضور در جشنواره ...


629
به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور با تک نوازی ...


826
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


629
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... در جشنواره ملی موسیقی ...


848
در آستانه برگزاری ... رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


13
صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور ...


913
رقابت 50 هنرمند کشور در جشنواره ملی سورناوا آغاز شد رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در ...


624
... ملی حفاظت مشارکتی در ... 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


547
رقابت 50 هنرمند کشور در ... هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با ...


237
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از ... موسیقی نواحی (سورناوا) در ... هنرمند ملی ...


916
... جشنواره ملی «سورناوا» در دو ... از هنرمندان ۲۰ استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...