539
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با بیان اینکه پس از اعلام فراخوان جشنواره ...


955
رقابت ۵۰ هنرمند از ۱۶ استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


839
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


744
ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور .جمعی از ...


54
... در جشنواره ملی سورناوا ... 50 هنرمند از 16 استان ... و هنر موسیقی استان را از ...


132
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


619
ایلام-جشنواره ملی «سورناوا» در ... شهر از توابع استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...


659
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا» ... دهمین جشنواره منطقه ...


319
به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان ایران از ۲ تا ۱۱ فروردین جشنواره بزرگ بهاری با ...


665
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... کوتاه حضور در جشنواره ...


74
به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور با تک نوازی ...


58
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


447
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... در جشنواره ملی موسیقی ...


975
در آستانه برگزاری ... رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


330
صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور ...


227
رقابت 50 هنرمند کشور در جشنواره ملی سورناوا آغاز شد رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در ...


73
... ملی حفاظت مشارکتی در ... 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


370
رقابت 50 هنرمند کشور در ... هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با ...


822
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از ... موسیقی نواحی (سورناوا) در ... هنرمند ملی ...


687
... جشنواره ملی «سورناوا» در دو ... از هنرمندان ۲۰ استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...