929
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با بیان اینکه پس از اعلام فراخوان جشنواره ...


155
رقابت ۵۰ هنرمند از ۱۶ استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


834
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا»


840
ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور .جمعی از ...


598
... در جشنواره ملی سورناوا ... 50 هنرمند از 16 استان ... و هنر موسیقی استان را از ...


728
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


282
ایلام-جشنواره ملی «سورناوا» در ... شهر از توابع استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...


664
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا» ... دهمین جشنواره منطقه ...


883
به گزارش خبرگزاری مهر، خانه هنرمندان ایران از ۲ تا ۱۱ فروردین جشنواره بزرگ بهاری با ...


170
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... کوتاه حضور در جشنواره ...


197
به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور با تک نوازی ...


462
ایلام - ایرنا - رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با حضور ...


907
رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ... در جشنواره ملی موسیقی ...


419
در آستانه برگزاری ... رقابت 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


398
صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، در این جشنواره پس از رقابت سه روز 50 هنرمند از 16 استان کشور ...


613
رقابت 50 هنرمند کشور در جشنواره ملی سورناوا آغاز شد رقابت 50 هنرمند از 16 استان کشور در ...


123
... ملی حفاظت مشارکتی در ... 50 هنرمند از 16 استان در جشنواره ملی موسیقی «سورناوا ...


207
رقابت 50 هنرمند کشور در ... هنرمند از 16 استان کشور در نخستین جشنواره ملی سورناوا با ...


131
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از ... موسیقی نواحی (سورناوا) در ... هنرمند ملی ...


161
... جشنواره ملی «سورناوا» در دو ... از هنرمندان ۲۰ استان ... رقابت 50 هنرمند کشور در ...