778
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


758
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


972
مراوه تپه-ترکمن نیوز- فرمانده انتظامي استان گلستان گفت: مامور وظيفه شناس انتظامي ...


476
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


353
پیام تسلیت بخشدار گلیداغ به مناسبت درگذش: بخشدار گلیداغ، درگذشت همسر امام جمعه ک


360
رد رشوه 14 میلیونی توسط ... مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


682
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


58
... مامور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق استان رشوه 14 ... ای عارف توسط ...


798
فرمانده انتظامی گلستان خبرداد: رد رشوه 14 میلیونی توسط مامور وظیفه شناس مراوه تپه ای


326
مامور وظيفه شناس رشوه 14 ... وظیفه-شناس-رشوه-میلیونی- ... مراوه تپه" رشوه 14 ...


234
مامور وظیفه شناس پلیس راه کرمانشاه به همدان پیشنهاد رشوه ۲ میلیون ریالی راننده متخلف را رد کرد.


438
وی با اشاره به اینکه اخیرا نیز یک محموله مواد مخدر توسط فردی که در شهرستان ایجرود در حال فروش مواد مخدر بود، کشف شد، بیان کرد: برهمین اساس در محل اختفای متهم مقداری مواد مخدر کشف که برای فرار از چنگال قانون مبلغ چهار میلیون ریال وجه …


308
رد رشوه 14 میلیونی توسط مأمور وظیفه‌شناس مراوه تپه‌ای ... مأمور وظیفه‌شناس انتظامی ...


267
رد رشوه ۱۴ میلیونی توسط مامور وظیفه شناس مراوه تپه ای. ... میلیونی توسط مامور وظیفه ...


223
رد رشوه 14 میلیونی توسط مأمور وظیفه‌شناس مراوه تپه‌ای


358
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


163
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم برای رهایی تطمیع ماموران مبلغ ۵۰ میلیون ریال رشوه به آنان پیشنهاد دادند، بیان داشت: ماموران انتظامی، ضمن تنظیم صورتجلسه و ضمیمه کردن مبلغ رشوه پیشنهادی، پرونده ای در این زمینه تشکیل و …


805
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این مأمور وظیفه‌شناس طی هماهنگی با فرمانده انتظامی شیروان و رده‌های نظارتی، با تشکیل اکیپی از مأموران به محل تحویل پول دریکی از خیابان‌های فرعی این شهرستان اعزام شدند.


6
مامور وظیفه شناس ... تپه در شرق استان رشوه 14 ... یعنی مراوه تپه و ...


6
گروه استان‌ها - تهران بزرگ - مامور وظیفه شناس پلیس پیشگیری پایتخت، دست رد به رشوه 24 میلیون ریالی متهم فراری زد.