864
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


436
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


892
مراوه تپه-ترکمن نیوز- فرمانده انتظامي استان گلستان گفت: مامور وظيفه شناس انتظامي ...


399
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


251
پیام تسلیت بخشدار گلیداغ به مناسبت درگذش: بخشدار گلیداغ، درگذشت همسر امام جمعه ک


969
رد رشوه 14 میلیونی توسط ... مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


47
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


376
... مامور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق استان رشوه 14 ... ای عارف توسط ...


124
فرمانده انتظامی گلستان خبرداد: رد رشوه 14 میلیونی توسط مامور وظیفه شناس مراوه تپه ای


726
مامور وظيفه شناس رشوه 14 ... وظیفه-شناس-رشوه-میلیونی- ... مراوه تپه" رشوه 14 ...


844
مامور وظیفه شناس پلیس راه کرمانشاه به همدان پیشنهاد رشوه ۲ میلیون ریالی راننده متخلف را رد کرد.


476
وی با اشاره به اینکه اخیرا نیز یک محموله مواد مخدر توسط فردی که در شهرستان ایجرود در حال فروش مواد مخدر بود، کشف شد، بیان کرد: برهمین اساس در محل اختفای متهم مقداری مواد مخدر کشف که برای فرار از چنگال قانون مبلغ چهار میلیون ریال وجه …


830
رد رشوه 14 میلیونی توسط مأمور وظیفه‌شناس مراوه تپه‌ای ... مأمور وظیفه‌شناس انتظامی ...


528
رد رشوه ۱۴ میلیونی توسط مامور وظیفه شناس مراوه تپه ای. ... میلیونی توسط مامور وظیفه ...


614
رد رشوه 14 میلیونی توسط مأمور وظیفه‌شناس مراوه تپه‌ای


411
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


340
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم برای رهایی تطمیع ماموران مبلغ ۵۰ میلیون ریال رشوه به آنان پیشنهاد دادند، بیان داشت: ماموران انتظامی، ضمن تنظیم صورتجلسه و ضمیمه کردن مبلغ رشوه پیشنهادی، پرونده ای در این زمینه تشکیل و …


199
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این مأمور وظیفه‌شناس طی هماهنگی با فرمانده انتظامی شیروان و رده‌های نظارتی، با تشکیل اکیپی از مأموران به محل تحویل پول دریکی از خیابان‌های فرعی این شهرستان اعزام شدند.


999
مامور وظیفه شناس ... تپه در شرق استان رشوه 14 ... یعنی مراوه تپه و ...


571
گروه استان‌ها - تهران بزرگ - مامور وظیفه شناس پلیس پیشگیری پایتخت، دست رد به رشوه 24 میلیون ریالی متهم فراری زد.