948
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


480
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


770
مراوه تپه-ترکمن نیوز- فرمانده انتظامي استان گلستان گفت: مامور وظيفه شناس انتظامي ...


183
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


537
پیام تسلیت بخشدار گلیداغ به مناسبت درگذش: بخشدار گلیداغ، درگذشت همسر امام جمعه ک


612
رد رشوه 14 میلیونی توسط ... مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


978
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


711
... مامور وظیفه شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق استان رشوه 14 ... ای عارف توسط ...


55
فرمانده انتظامی گلستان خبرداد: رد رشوه 14 میلیونی توسط مامور وظیفه شناس مراوه تپه ای


44
مامور وظيفه شناس رشوه 14 ... وظیفه-شناس-رشوه-میلیونی- ... مراوه تپه" رشوه 14 ...


669
مامور وظیفه شناس پلیس راه کرمانشاه به همدان پیشنهاد رشوه ۲ میلیون ریالی راننده متخلف را رد کرد.


504
وی با اشاره به اینکه اخیرا نیز یک محموله مواد مخدر توسط فردی که در شهرستان ایجرود در حال فروش مواد مخدر بود، کشف شد، بیان کرد: برهمین اساس در محل اختفای متهم مقداری مواد مخدر کشف که برای فرار از چنگال قانون مبلغ چهار میلیون ریال وجه …


249
رد رشوه 14 میلیونی توسط مأمور وظیفه‌شناس مراوه تپه‌ای ... مأمور وظیفه‌شناس انتظامی ...


481
رد رشوه ۱۴ میلیونی توسط مامور وظیفه شناس مراوه تپه ای. ... میلیونی توسط مامور وظیفه ...


492
رد رشوه 14 میلیونی توسط مأمور وظیفه‌شناس مراوه تپه‌ای


851
فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: مأمور وظیفه‌شناس انتظامی شهرستان مراوه تپه در شرق ...


773
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم برای رهایی تطمیع ماموران مبلغ ۵۰ میلیون ریال رشوه به آنان پیشنهاد دادند، بیان داشت: ماموران انتظامی، ضمن تنظیم صورتجلسه و ضمیمه کردن مبلغ رشوه پیشنهادی، پرونده ای در این زمینه تشکیل و …


209
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این مأمور وظیفه‌شناس طی هماهنگی با فرمانده انتظامی شیروان و رده‌های نظارتی، با تشکیل اکیپی از مأموران به محل تحویل پول دریکی از خیابان‌های فرعی این شهرستان اعزام شدند.


140
مامور وظیفه شناس ... تپه در شرق استان رشوه 14 ... یعنی مراوه تپه و ...


835
گروه استان‌ها - تهران بزرگ - مامور وظیفه شناس پلیس پیشگیری پایتخت، دست رد به رشوه 24 میلیون ریالی متهم فراری زد.