973
رئیس سابق مجلس جمهوری آذربایجان : آذربایجانیان ۵۰۰۰ سال است ایرانی هستند صحبت از ...


779
او در سال 1971 در رشته مهندسی شیمی آلی فارغ التحصیل میشود. در سال 1990 به عنوان معاون شورای عالی جمهوری آذربایجان شوروی انتخاب شده و در سال 1993 به عنوان معاون نخست وزیری جمهوری آذربایجان انتخاب میشود.


192
رئیس سابق مجلس جمهوری آذربایجان : آذربایجانیان ۵۰۰۰ سال ... رئیس سابق مجلس جمهوری ...


71
رئیس سابق مجلس جمهوری آذربایجان : آذربایجانیان ۵۰۰۰ سال ... این احمق هم از ۳ درصد تالش ...


927
رئیس سابق مجلس جمهوری آذربایجان : آذربایجانیان ۵۰۰۰ سال ... ... رئیس سابق مجلس جمهوری ...


562
آذربایجانیان 5000 سال ... رئیس سابق مجلس جمهوری ... کی این جمهوری آذربایجان جز ...


41
رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در راستای همکاری با بازپرس‌ها به دو فقره جرم خود اعتراف کرده است.


125
جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره‌برداری از منابع نفتی که در سال ۲۰۰۸ برابر ۷ میلیارد بشکه بوده‌است (که حدود یک درصد از ذخایر اثبات شده جهان) که در حال حاضر در منطقه یک صادرکننده محصولات گازی محسوب می‌شود.


801
رئیس سابق سیا گفت ... آذربایجان ... و بابت انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور و ادعای ...