67
سایت رسمی دکتر مانی ارائه دهنده تحلیل های اقتصادی


780
ایده به تنهایی ارزشی ندارد ، چیزی که به ایده ارزش می دهد ، اجرا کردن آن است . هنر ...