980
قلب یک فرد بزرگسال سالم در حالت استراحت بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربان در دقیقه دارد. زمانی که ...


796
سالمندان قبل از ورزش باید چه‌ کار کنند؟ انجام چه ورزش‌هایی برای آنها مناسب‌تر است؟


428
اعمال شب و روز نیمه شعبان. شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه ...