72
قلب یک فرد بزرگسال سالم در حالت استراحت بین ۶۰ تا ۱۰۰ ضربان در دقیقه دارد. زمانی که ...


619
سالمندان قبل از ورزش باید چه‌ کار کنند؟ انجام چه ورزش‌هایی برای آنها مناسب‌تر است؟


787
اعمال شب و روز نیمه شعبان. شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه ...