859
دستگیری ۲ متهم پرونده سکه ثامن در مشهد سرپرست فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲ متهم پرونده سکه ثامن در مشهد خبر داد.


217
دستگیری ۲ نفردیگر از سرکردگان سکه ثامن در مشهد . ... مقاومت بستگان متهم در تحویل دادن ...


429
... جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ... سایت در تهران و مشهد ... متهم در پرونده سکه ثامن;


129
سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: دو نفر از سرکردگان سکه ثامن در ایام ...


136
... در حوزه دیجیتال ۷۷۴ فقره پرونده و ... سکه ثامن در مشهد. ... دستگیری و جلب متهم ...


493
وی افزود: این پرونده تازه تشکیل شده و نمی‌دانم کل طلب چقدر است و اموالی که غیرمنقوله است چقدر است که بحث‌های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند.


250
سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: دو نفر از سرکردگان سکه ثامن در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی دستگیر شدند و 10 میلیارد تومان از اموال و دارایی هایشان توقیف شد.


876
وی ادامه داد: دو نفر از سرکردگان سکه ثامن در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی دستگیر شدند و 10 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌هایشان توقیف شد و بعد از دستگیری آنها توسط نیروهای پلیس برای رسیدگی بیشتر به این پرونده تحویل مقامات قضایی تحویل داده شدند.