481
دستگیری ۲ متهم پرونده سکه ثامن در مشهد سرپرست فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲ متهم پرونده سکه ثامن در مشهد خبر داد.


257
دستگیری ۲ نفردیگر از سرکردگان سکه ثامن در مشهد . ... مقاومت بستگان متهم در تحویل دادن ...


674
... جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ... سایت در تهران و مشهد ... متهم در پرونده سکه ثامن;


269
سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: دو نفر از سرکردگان سکه ثامن در ایام ...


577
... در حوزه دیجیتال ۷۷۴ فقره پرونده و ... سکه ثامن در مشهد. ... دستگیری و جلب متهم ...


306
وی افزود: این پرونده تازه تشکیل شده و نمی‌دانم کل طلب چقدر است و اموالی که غیرمنقوله است چقدر است که بحث‌های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این پرونده شکایت کرده‌اند.


496
سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: دو نفر از سرکردگان سکه ثامن در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی دستگیر شدند و 10 میلیارد تومان از اموال و دارایی هایشان توقیف شد.


144
وی ادامه داد: دو نفر از سرکردگان سکه ثامن در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی دستگیر شدند و 10 میلیارد تومان از اموال و دارایی‌هایشان توقیف شد و بعد از دستگیری آنها توسط نیروهای پلیس برای رسیدگی بیشتر به این پرونده تحویل مقامات قضایی تحویل داده شدند.