373
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


427
اقتصاد ایران: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


235
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


327
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه. مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


899
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


517
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه.


683
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


646
اخبار تبریز و آذربایجان شرقی ... صفحه اینستاگرام; کانال تلگرام; کانال سروش


121
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


971
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


585
به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در ...


654
در انتظار اجازه برای رها سازی ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه ...


148
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


915
... رها سازی آب به دریاچه ارومیه ... برای رها سازی آب ... ارومیه در انتظار اجازه ...


383
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


227
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


276
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


22
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


90
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه - سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


715
سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر ...