849
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


140
اقتصاد ایران: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


61
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


704
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه. مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


469
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


936
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه.


471
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


340
اخبار تبریز و آذربایجان شرقی ... صفحه اینستاگرام; کانال تلگرام; کانال سروش


285
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


556
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


113
به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در ...


736
در انتظار اجازه برای رها سازی ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه ...


711
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


14
... رها سازی آب به دریاچه ارومیه ... برای رها سازی آب ... ارومیه در انتظار اجازه ...


165
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


50
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


195
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


497
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


293
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه - سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


943
سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر ...