7
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


468
اقتصاد ایران: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


679
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


984
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه. مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


645
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


846
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه.


415
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


790
اخبار تبریز و آذربایجان شرقی ... صفحه اینستاگرام; کانال تلگرام; کانال سروش


860
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


362
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


633
به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در ...


904
در انتظار اجازه برای رها سازی ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه ...


309
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


633
... رها سازی آب به دریاچه ارومیه ... برای رها سازی آب ... ارومیه در انتظار اجازه ...


171
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


36
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


197
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


29
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


225
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه - سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


660
سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر ...