165
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


839
اقتصاد ایران: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


332
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


506
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه. مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


67
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


301
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه.


535
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


315
اخبار تبریز و آذربایجان شرقی ... صفحه اینستاگرام; کانال تلگرام; کانال سروش


267
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


13
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: تراز فعلی دریاچه ارومیه 1270.82 است که نسبت به مهر96، 51 سانتی متر افزایش یافته است.


627
به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در ...


15
در انتظار اجازه برای رها سازی ... در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه ...


567
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت نیرو برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه هستیم.


972
... رها سازی آب به دریاچه ارومیه ... برای رها سازی آب ... ارومیه در انتظار اجازه ...


172
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


551
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


217
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


180
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر دستور وزارت ...


713
در انتظار اجازه برای رها سازی آب در دریاچه ارومیه - سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد ...


905
سلامت نیوز: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: منتظر ...