361
نکتۀ مهم در اسلامی‌سازی علوم انسانی این است که ما می‌گوییم تقلید نکنید، اگر می‌خواهید علوم انسانی غربی را بپذیرید، ریشۀ آن را ببینید، در سرچشمه‌ها و ریشه‌های آن مطالعه و تحقیق کنید تا بدانید بر چه مبانی‌ای استوارند.


556
... سازی و اسلامی سازی این علم است؛ اما ... در علوم انسانی کاری ... ورزش نکردن است.


545
... تحقق اسلامی سازی علوم انسانی ... لازمه تحول در علوم انسانی است. ... مهمترین اخبار ...


43
... نکته بسیار مهمی است ... اسلامی‌سازی علوم انسانی ... است ما در مواجهه با علوم ...


760
سخنانی که در آن علاوه بر اسلامی سازی علوم انسانی ... در یک نکته ... علوم انسانی است در ...


603
در بخشی از بیانیه کمیته اعطاء جایزه جهانی علوم انسانیِ اسلامی در سال 1392 آمده است: امروز تلاش در جهت بسط و عمق بخشی به علوم انسانیِ اسلامی، تلاشی مؤثر در جهت فراهم سازی مقدمات ضروری ظهور تمدن نوین اسلامی است.


396
انسان‌شناسی، علمی‌ترین رشته علوم انسانی و ... است. در حالیکه در شهرهای اسلامی ...


826
همین‌طور است. در غرب علوم ... علوم اسلامی انسانی ... سازی تحقق علوم انسانی ...


826
جریان روشنفکری در هر کجای دنیا همیشه در اقلیت بوده و هست و طبیعی است که توده مردم در اکثریت مطلق به سر می برند اما آنچه که این جریان را با هم طیفان بلوچ خویش متمایز می سازد عملگرا نبودن جریان روشنفکری بلوچ و گسست های اجتماعی میان آنهاست.