324
جبهةالنُصره یا جبههٔ نصرت با نام رسمی جبههٔ یاری شامیان (به عربی: جبهة النصرة لأهلِ ...


41
تاریخ: ۱۵ مارس ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-03-۱۵) – تاکنون (۷ سال، ۴ ماه، ۱ هفته و ۵ روز) مکان: سوریه به ...