439
«کودکی که پس از سه مرگ فاجعه در خانواده به دنیا آمده باشد، باید که در دنیای سکوت و خیال ...


690
درباره کودک ۶۰ ساله رادیو / کوچویی به روایت کوچوییآلبرت کوچویی برای توصیف خود این جملات مقدماتی را برگزیده است.


712
درباره کودک ۶۰ ساله رادیو / کوچویی به روایت کوچویی «کودکی که پس از سه مرگ فاجعه در ...


154
آلبرت کوچویی پس از ۶۰ سال فعالیت در عرصه رسانه، چنین پرونده‌ای را متصور شده است: تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را تا سال ۱۳۴۲ در آبادان در یک خانواده فرهنگی گذراندم.


669
در چهارسالگی جادوی رقص سحرآمیز واژه‌ها را یافتم. به سه زبان باید می‌آموختم و آموختم. فارسی، آشوری و انگلیسی. چه خوش‌نشینی‌ای بود.


5
آلبرت کوچویی پس از ۶۰ سال فعالیت در عرصه رسانه، چنین پرونده‌ای را متصور شده است: تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را تا سال ۱۳۴۲ در آبادان در یک خانواده فرهنگی گذراندم.


333
به هنگامی که فقط 16 سال داشتم و دانش‌آموز دبیرستانی در رادیو نفت ملی آبادان به عنوان نویسنده گوینده و تهیه‌کننده کار کردم.


104
درباره کودک ۶۰ ساله رادیو / کوچویی به روایت کوچویی. ... واکنش کدخدایی به اظهارات یک ...