155
دالیچ در پایان بازی به خبرنگاران گفت:" اول از همه به انگلیس برای پیروزی ای که شایسته اش بودند و صعود به جمع چهار تیم پایانی، تبریک می گویم.


438
دالیچ در پایان بازی به خبرنگاران گفت:" اول از همه به انگلیس برای پیروزی ای که شایسته اش بودند و صعود به جمع چهار تیم پایانی، تبریک می گویم.


161
زلاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی کرواسی، معتقد است که شکست باعث شد تیمش مقابل انگلیس شد و پیش بینی کرد که سه شیرها به زودی به دستاوردهای مهمی خواهند رسید.


334
زلاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی کرواسی، معتقد است که شکست باعث شد تیمش مقابل انگلیس شد و ...


971
دالیچ در پایان بازی به خبرنگاران گفت:” اول از همه به انگلیس برای پیروزی ای که شایسته اش بودند و صعود به جمع چهار تیم پایانی، تبریک می گویم.


20
mahdi4187 15 ساعت ago ورزشی 2 بازدید نوشته های مرتبط دالیچ: پیروزی حق انگلیس بود کد خبر ...


265
دالیچ: پیروزی حق انگلیس بود زلاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی کرواسی، معتقد است که شکست تیمش مقابل انگلیس عادلانه بود و پیش بینی کرد که سه شیرها به زودی به دستاوردهای مهمی خواهند رسید.


946
دالیچ: پیروزی حق انگلیس بود زلاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی کرواسی، معتقد است که شکست باعث شد تیمش مقابل انگلیس شد و پیش بینی کرد که سه شیرها به زودی به دستاوردهای مهمی خواهند رسید.