612
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های ... های گذری، کوتاه و بی اهمیت ...


662
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


473
بازیگر فیلم مهمان مامان گفت: وقتی فیلمنامه را می‌خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که ...


958
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


296
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکترهای کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


316
وی با اشاره به مشکل فیلمنامه نویسی تاکید کرد: اکثر فیلمنامه های ما به جوانان اختصاص دارد و اگر نقشی برای میانسالان و یا پیشکسوتان نوشته می‌شود اکثراً نقش‌های گذری، کوتاه و بی اهمیت است.


629
من به شخصه به هیچ وجه در چنین آثاری بازی نمی‌کنم. ... خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم.


513
... بازی نمی‌کنم ... را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را ...


866
خبرگزاری میزان: بازیگر فیلم مهمان مامان گفت: وقتی فیلمنامه را می خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که به من پیشنهاد شده را از فیلم حذف کنیم هیچ اتفاقی نمی افتد.


57
رکنا: وقتی فیلمنامه را می‌خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که به من پیشنهاد شده را از ...


550
... بازی نمی‌کنم ... را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را ...


414
وی با اشاره به مشکل فیلمنامه نویسی تاکید کرد: اکثر فیلمنامه های ما به جوانان اختصاص دارد و اگر نقشی برای میانسالان و یا پیشکسوتان نوشته می‌شود اکثراً نقش‌های گذری، کوتاه و بی اهمیت است.


882
... بازی نمی‌کنم. ... های گذری، کوتاه و بی اهمیت ... ندهم و خودم را به هر نقشی ...


80
14.05.2017 · خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول ...


163
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی ... بی اهمیت را قبول نمی‌کنم.