535
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های ... های گذری، کوتاه و بی اهمیت ...


810
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


34
بازیگر فیلم مهمان مامان گفت: وقتی فیلمنامه را می‌خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که ...


318
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


806
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکترهای کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


138
وی با اشاره به مشکل فیلمنامه نویسی تاکید کرد: اکثر فیلمنامه های ما به جوانان اختصاص دارد و اگر نقشی برای میانسالان و یا پیشکسوتان نوشته می‌شود اکثراً نقش‌های گذری، کوتاه و بی اهمیت است.


678
من به شخصه به هیچ وجه در چنین آثاری بازی نمی‌کنم. ... خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم.


839
... بازی نمی‌کنم ... را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را ...


308
خبرگزاری میزان: بازیگر فیلم مهمان مامان گفت: وقتی فیلمنامه را می خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که به من پیشنهاد شده را از فیلم حذف کنیم هیچ اتفاقی نمی افتد.


573
رکنا: وقتی فیلمنامه را می‌خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که به من پیشنهاد شده را از ...


910
... بازی نمی‌کنم ... را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را ...


639
وی با اشاره به مشکل فیلمنامه نویسی تاکید کرد: اکثر فیلمنامه های ما به جوانان اختصاص دارد و اگر نقشی برای میانسالان و یا پیشکسوتان نوشته می‌شود اکثراً نقش‌های گذری، کوتاه و بی اهمیت است.


336
... بازی نمی‌کنم. ... های گذری، کوتاه و بی اهمیت ... ندهم و خودم را به هر نقشی ...


571
14.05.2017 · خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول ...


684
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی ... بی اهمیت را قبول نمی‌کنم.