412
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های ... های گذری، کوتاه و بی اهمیت ...


209
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


713
بازیگر فیلم مهمان مامان گفت: وقتی فیلمنامه را می‌خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که ...


290
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


671
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکترهای کوتاه و بی اهمیت را قبول نمی‌کنم


447
وی با اشاره به مشکل فیلمنامه نویسی تاکید کرد: اکثر فیلمنامه های ما به جوانان اختصاص دارد و اگر نقشی برای میانسالان و یا پیشکسوتان نوشته می‌شود اکثراً نقش‌های گذری، کوتاه و بی اهمیت است.


415
من به شخصه به هیچ وجه در چنین آثاری بازی نمی‌کنم. ... خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم.


804
... بازی نمی‌کنم ... را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را ...


442
خبرگزاری میزان: بازیگر فیلم مهمان مامان گفت: وقتی فیلمنامه را می خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که به من پیشنهاد شده را از فیلم حذف کنیم هیچ اتفاقی نمی افتد.


608
رکنا: وقتی فیلمنامه را می‌خوانم به خودم میگویم اگر این نقشی که به من پیشنهاد شده را از ...


425
... بازی نمی‌کنم ... را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را ...


369
وی با اشاره به مشکل فیلمنامه نویسی تاکید کرد: اکثر فیلمنامه های ما به جوانان اختصاص دارد و اگر نقشی برای میانسالان و یا پیشکسوتان نوشته می‌شود اکثراً نقش‌های گذری، کوتاه و بی اهمیت است.


556
... بازی نمی‌کنم. ... های گذری، کوتاه و بی اهمیت ... ندهم و خودم را به هر نقشی ...


121
14.05.2017 · خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی اهمیت را قبول ...


80
خودم را به هر نقشی نمی‌فروشم/بازی در کارکتر‌های کوتاه و بی ... بی اهمیت را قبول نمی‌کنم.