441
«خاموشی‌های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک ... زهن تاریح مخالفان صنعت هسته‌ای ...


837
یکی از هزاران مزایای صنعت اتمی، تولید برق هسته‌ای است و امروزه کشورهای پیشرفته عمده ...


206
یکی از هزاران مزایای صنعت اتمی، تولید برق هسته‌ای است و امروزه کشور‌های پیشرفته ...


258
مسئله ی هسته ای، نیاز کشور است؛ این را من بار ها گفته ام؛ ما تا چند سال دیگر احتیاج ...


698
تلاش برای دستیابی به ۶ هزار مگاوات برق هسته‌ای به گفته کمالوندی اگر ظرفیت اسمی مصرف ...


965
«خاموشی‌های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان صنعت هسته‌ای؟ مسئله‌ی ...


666
«خاموشی‌های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان ... تاریح مخالفان صنعت هسته‌ای ...


529
خبرگزاری میزان- مسئله‌ی هسته‌ای، نیاز کشور است؛ این را من بار‌ها گفته‌ام؛ ما تا چند سال دیگر احتیاج داریم بیست هزار مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم؛ این محاسبه‌ی مسئولان ذی‌ربطِ کشور است؛ نیاز به این داریم.


208
«خاموشی‌های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان ... تاریک مخالفان صنعت هسته‌ای ...


856
مسئله‌ی هسته‌ای، نیاز کشور است؛ این را من بار‌ها گفته‌ام؛ ما تا چند سال دیگر احتیاج ...


700
« خاموشی‌های تابستانه » ؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان ... مخالفان صنعت هسته‌ای ...


490
«خاموشی های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان صنعت هسته ای؟ مسئله ی هسته ای ...


408
یکی از هزاران مزایای صنعت اتمی، تولید برق هسته ای است و امروزه کشور های پیشرفته عمده ...


839
«خاموشی‌های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک ... ذهن تاریک مخالفان صنعت هسته‌ای ...


53
... بشری انگلیس / «خاموشی‌های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان صنعت هسته‌ای ...


850
« خاموشی‌های تابستانه » ؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان صنعت هسته‌ای ... صنعت هسته‌ای ...


913
... بشری انگلیس / «خاموشی‌های تابستانه»؛ چراغی برای ذهن تاریک مخالفان صنعت هسته‌ای ...


536
اما ایران طی سال‌های 89 تا 96 سالانه در قبال صادرات خود، بین 4200 تا 3000 مگاوات برق از کشورهای منطقه وارد کرده است که این موضوع نشان‌دهنده تبادل انرژی است و به آن معنا که …


766
این بازی ها را نمی توان پیش بینی کرد اما با روحیه ای که از بازیکنان دیدم، شک ندارم که می توانیم در این بازی موفق باشیم.


756
خبرگزاری میزان - گروه سیاسی: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران است که در تاریخ 14 ژوئیه 2015 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) در شهر وین صورت گرفت.