170
پاسخ‌های جالب بشار اسد به خبرنگار انگلیسی يکشنبه 20 خرداد 1397 - 06:33. رئیس جمهور ...