811
سرپرست isc گفت: نظام رتبه بندی لایدن، نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا در سال ۲۰۱۸ ...


661
سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ...


415
سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ...


297
سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ...


724
نصر: سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در ...


745
حضور ۲۳ دانشگاه از ایران در فهرست “لایدن” سرپرست isc گفت: نظام رتبه بندی لایدن، نتایج ...


583
نمودار زیر رشد عملکرد تعداد دانشگاه ای کشور در رتبه‌بندی لایدن را نمایش می دهد.


752
حضور ۲۳ دانشگاه از ایران در فهرست "لایدن". سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج ...


864
سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ...


681
نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا سال ۲۰۱۸ منتشر شد حضور ۲۳ دانشگاه از ایران در ...


35
سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ...


451
دکتر محمدجواد دهقانی، در ادامه افزود: لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی ...


325
به گزارش آسمونی:سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های ...


524
سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ...


815
سرپرست isc گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ...


938
در سال 2012 هیچ دانشگاهی از کشور در رتبه بندی لایدن حضور نداشت. در سال 2013 در مجموع پنج ...


568
اخبار دکتری 97-98, کارشناسی ارشد, آزمون دانشگاه ... دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ‌( www ...


901
حضور ۲۳ دانشگاه ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا


105
نوشته‌های تازه. حضور ۲۳ دانشگاه از ایران در فهرست “لایدن” کشف 12 کیلوگرم تریاک از دو ...


477
بر اساس اعلام پایگاه رتبه بندی لایدن در سال ۲۰۱۸؛ ۲۳ دانشگاه از ایران در فهرست ...