63
به گزارش تمدن ها، سرهنگ بازنشسته خلبان بالگرد فرائیل فرجی درباره روزهای عملیات ...


992
دو تا جنگنده عراقی سمت ما آمدند. سمت ماچپ کوه بود و سمت راست هم کابل فشار قوی قرار داشت.


281
دو تا جنگنده عراقی سمت ما آمدند. سمت ماچپ کوه بود و سمت راست هم کابل فشار قوی قرار داشت. ما کابل‌ها را رد کردیم و رفتیم توی شیار‌ها نشستیم تا از خطر جنگنده‌ها در امان بمانیم.


95
جنگ و گریز بالگرد ایرانی با جنگنده عراقی در سوسنگرد. دو تا جنگنده عراقی سمت ما آمدند. سمت ماچپ کوه بود و سمت راست هم کابل فشار قوی قرار داشت.


34
... انقلاب اسلامی با اشاره ... جنگ و گریز بالگرد ایرانی با جنگنده عراقی در سوسنگرد ...


828
جنگ و گریز بالگرد ایرانی با جنگنده عراقی در سوسنگرد +عکس ... با استناد به ماده ۷۴ قانون ...


87
در سینمای ایران بازیگرانی هستند که شباهت زیادی به ستاره‌ها و چهره‌های مشهور در سراسر جهان دارند.


126
13.04.2017 · برای اولین بار گفتگوی ضبط شده خلبان ایرانی فانتوم f-4 با مرکز کنترل پرواز در ...