878
ساعت 24- استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در این جلسه تصریح کرد: تشدید ...


406
جلسه شورای امنیت درمورد سوریه. شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی ...


804
شهردارآنلاین: شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی تحولات سوریه تشکیل ...


623
به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه ...


575
جلسه شورای امنیت درمورد سوریه شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی ...


936
شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی تحولات سوریه تشکیل جلسه داد.


23
جلسه اضطراری شورای امنیت نيكي هيلي در سخنانش گفت، طبق ارزيابي ايالات متحده، رژيم اسد ...


283
05.04.2017 · در جلسه فوری شورای امنیت درباره حمله شیمیایی روز گذشته در سوریه، ایالات متحده و برخی از دیگر کشورها انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند.


145
استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در این جلسه تصریح کرد: تشدید اوضاع در ...


851
شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی تحولات سوریه تشکیل جلسه داد.


765
استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در این جلسه تصریح کرد: تشدید اوضاع در ...


736
شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی تحولات سوریه تشکیل جلسه داد.


41
شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی تحولات سوریه تشکیل جلسه داد.


307
شورای امنیت سازمان ملل امروز (چهارشنبه) برای بررسی تحولات سوریه تشکیل جلسه داد.


865
شورای امنیت سازمان ملل به درخواست شماری از اعضای خود، در خصوص حمله شیمیایی اخیر در سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. بر این اساس، این جلسه …