269
سقوط یک دستگاه وانت بار به زمین خاکی در ضلع شمالی بازار گل شهید محلاتی حادثه ساز شد.


528
خیانت،عامل اصلی طلاق در مناطق مرفه/با گرانی سکه،مهریه کاهش یافته اما بجایش عروس هاحق ...