6
امام حسين عليه السلام فرمودند :بر هيچ مؤمنى روا نيست ببيند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد.


579
بر هیچ مؤمنی روا نیست ببیند خدا نافرمانی می شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن که آن وضع ...


579
امام حسین علیه السلام فرمودند :بر هیچ مؤمنى روا نیست ببیند خدا نافرمانى مى شود و چشم ...


309
امام حسين عليه السلام فرمودند :بر هيچ مؤمنى روا نيست ببيند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد.


429
... تلاش و خود را به ... دید آن روزی را که ریشه ... که نباید چشمان خود را بست;


720
... دید و چشمان خود را ... داریم که نباید در مورد ... را ببایدت بست : حالا که کسی ...


284
2- انگشت هایتان را از هم جدا و آنها را بکشید . حالا کشیدن را متوقف کنید. 3- نفس خود را بیرون دهید، خشم خود را خارج کنید. 4- از بینی خود نفس کشیده و از طریق دهان خارج کنید، این عمل را دو بار انجام دهید.


961
ناحیه‌ی شرمگاهی، محدوده‌ی بین ران‌ها را گویند، جایی که ... اما نباید ... اثر خود را ...


618
است که اسم خود را ... تا جایی که ... ایسکا نیوز حدیث روز/جایی که نباید چشمان خود را بست;


779
با خواندن داستان کاملا روشن است که چشمان ... جایی را پیدا کند که خود ... و نباید صرف نگاه ...


365
... آرامش خود موضوعی را که بار ... بن بست ، لجبازی ... تان که هرگز نباید ...


395
چشمان خود را باز ... چیزی که از این تجربه آموختم این بود که نباید زمان خود را با انجام ...


394
آیت‌الله حدائق دار فانی را وداع گفت; جایی که نباید ... جایی که نباید چشمان خود را بست;


159
بست ‌نشینی در ... که همه نیروی خود را برای انتخاب وی بسیج کرد همگی یک صدا پشت او ...


594
بیمار چشمان خود را بست و به ... این دفع در محل سیناپس‌ها اتفاق می‌افتد یعنی جایی که ...


537
... دادند که آنان چشمان خود را بر ... تان در جایی که ... اینکه که من نباید ...


990
به خود تلقین کنید که ... در این روش چشمان خود را ... اگر خواستید اینکار را بکنید نباید ...


406
چشمان شما بسیار حساس ... به گفته دکتر لی،شما نباید انگشتان خود را عمیق ... جاهایی که ...


682
خوراکی‌های مرگ آور/چرا نباید به چشمان دست زذ ... هفتگی خود که صبح ... خود را با دولت ...


650
ماه رمضان در هر سال، قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما آن را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمان را بر سر این سفره‌ الهی در این ماه، وارد بهشت کنیم.