349
سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد جان باختن ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید ...


203
جان باختن 37 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن از اول مهرماه


124
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا ۲۱ آبان ماه، ۸۹۵ نفر در کشور دچار ...


260
... علائم مسمومیت با گاز مونوکسید ... جان باختن ۳۷ نفر بر اثر ... کربن از اول مهرماه ...


608
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا ۲۱ آبان ماه، ۸۹۵ نفر در کشور دچار ...


738
کولیوند گفت: از ابتدای ماه مهر تا ۲۱ آبان، ۸۹۵ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ...


100
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ابتدای مهرماه تا 21 آبان ماه، 895 نفر در کشور دچار ...


577
مجله مدیکال : از اول مهر تا ۲۱ آبان؛ جان باختن ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن


652
... نفر دچار مسمومیت با گاز ... جان باختن ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ...


271
از اول مهر تا ۲۱ آبان؛ جان باختن ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن


337
... ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با ... با این گاز، جان خود را از ... با گاز مونوکسید کربن ...


814
قیمت آب شرب تهرانی‌ها از اول آذر ... جان باختن ۳۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید ...


259
با توجه به استفاده از وسایل گرمایشی در نیمه دوم هر سال آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این مدت با رشد قابل توجهی همراه است؛ در سال 1396 جمعا 766 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند که 546 مورد از این تلفات تنها مربوط به نیمه دوم سال است.


104
وی افزود: بدلیل انتشار گاز مونوکسید کربن از یکی از وسایل گازسوز 5 نفر از ساکنان این منزل مسکونی بدلیل شدت مسمومیت فوت کردند.


954
با توجه به استفاده از وسایل گرمایشی در نیمه دوم هر سال آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این مدت با رشد قابل توجهی همراه است؛ در سال 1396 جمعا 766 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند که 546 مورد از این تلفات تنها مربوط به نیمه دوم سال است.